Galapagos presenteert preklinisch model met sterke ziektewijzigende effecten in artrose met GLPG1972 op OARSI 2018

Mechelen, België; 27 april 2018, 7.30 CET – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) presenteert preklinische resultaten die gunstige effecten laten zien op kraakbeen en botten met GLPG1972 in een artrose (OA) ratmodel. Deze resultaten worden gepresenteerd op het Osteoarthritis Research Society International (OARSI) World Congress, vandaag in Liverpool, VK. Ook worden de resultaten van een Fase 1 studie bij gezonde vrijwilligers gepresenteerd.

De mondelinge presentatie getiteld ADAMTS-5 inhibition with the potent and highly selective inhibitor GLPG1972 results in strong disease-modifying OA drug effects in the rat meniscectomy model” door Dr. David Amantini, Therapeutic Area Head bij Galapagos, vindt plaats tijdens de sessie getiteld Concurrent Session 3 – OA Clinical Trials and Treatment vandaag van 14.30 – 16.00 uur GMT.

Galapagos legt in deze presentatie uit dat behandeling met GLPG1972 in het meniscectomiemodel bij de rat resulteerde in een betekenisvolle chondroprotectie, waaronder het verminderen van de OARSI-score en het tonen van significante activiteit op een verscheidenheid van kraakbeenstructuurparameters. Daarnaast bleek GLPG1972 ook een beschermend effect te hebben op de remodellering van OA-botten. Deze aangetoonde werkzaamheid in een OA-ratmodel biedt overtuigend preklinisch bewijs voor potentieel van GLPG1972. De slides voor deze presentatie kunnen worden gedownload op www.glpg.com/glpg-1972.

Galapagos presenteert ook ADAMTS-5 inhibitor GLPG1972, a potential new treatment in osteoarthritis, shows favorable safety, pharmacokinetics and pharmacodynamics in healthy subjects,” , door Dr. Ellen van der Aar, Head of Development bij Galapagos, tijdens de postersessies vandaag en morgen. De posterpresentatie kan worden gedownload op www.glpg.com/glpg-1972.

Artrose is een veel voorkomende en invaliderende aandoening. Tot op heden is er geen behandeling beschikbaar die de voortgang van de ziekte afremt, waardoor patiënten nu alleen kunnen beschikken over behandelingen die de symptomen bestrijden. Om die reden vertegenwoordigt artrose een grote onvervulde medische noodzaak. Galapagos heeft S201086/GLPG1972, een first-in-class en potentieel ziektewijzigend molecuul tegen OA, ontwikkeld als onderdeel van de samenwerking met Servier[1] in 2010 getekend. Galapagos heeft de volledige commerciële rechten op GLPG1972 in de Verenigde Staten. Volgens de overeenkomst heeft Galapagos daarnaast recht op mijlpaalbetalingen in onder meer ontwikkeling en registratie, bovenop royalty’s op toekomstige verkopen buiten de Verenigde Staten. Galapagos en Servier bereiden de start voor van een wereldwijde Fase 2 studie met GLPG1972 in OA patiënten in 2018.

GLPG1972 is een medicijn in ontwikkeling; de veiligheid en werkzaamheid ervan is nog niet definitief vastgesteld.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3 studies tot onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere ziekten. Ons target discovery platform heeft drie nieuwe mechanismen opgeleverd die veelbelovende resultaten tonen bij patiënten met ontstekingsziekten, idiopathische longfibrose en atopische dermatitis. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die mensenlevens kunnen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 630 medewerkers, werkzaam in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk, Zwitserland, de Verenigde Staten en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact


Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP IR & Corporate Communications
+1 781 460 1784

Paul van der Horst
Director IR & Business Development
+31 71 750 6707
ir@glpg.com

Media:
Evelyn Fox
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com

Galapagos toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verklaringen in verband met het werkingsmechanisme en profiel van, en de planning en resultaten van preklinische en klinische studies met, en mogelijke commercialisatie van GLPG1972. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat de verwachtingen van Galapagos over het GLPG1972 ontwikkelingsprogramma niet correct zijn, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit de klinische onderzoeksprogramma’s op het gebied van artrose die momenteel aan de gang zijn de registratie of verdere ontwikkeling van GLPG1972 niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (met inbegrip van haar samenwerkingspartner voor artrose, Servier) en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van onze kandidaat-producten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen al te groot vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen aan enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.[1] Servier is een internationaal farmaceutisch bedrijf, bestuurd door een non-profit organisatie. Het hoofdkantoor is gevestigd in Frankrijk (Suresnes).