Galapagos ontvangt €3,7 miljoen subsidie voor taaislijmziekte programma

Mechelen, België; 28 oktober 2010 Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat zij een subsidie van €3,7 miljoen heeft gekregen van het IWT (agentschaap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen).

 

Het driejarige project “medicijnontwikkeling voor taaislijmziekte” richt zich op het taaislijmziekte programma van Galapagos.  Dit programma is gebaseerd op een nieuw target met het doel om een preklinisch kandidaat-medicijn te leveren.  Voor dit project zal Galapagos samenwerken met het Center for Human Genetics van de KU Leuven.

 

“Met deze nieuwe targets slaat Galapagos een nieuwe weg in voor de behandeling van taaislijmziekte.  We zijn blij dat het IWT ons heeft gekozen om dit project te steunen.  De samenwerking met het Center for Human Genetics helpt ons om die nieuwe targets te selecteren die een wezenlijk verschil kunnen uitmaken voor taaislijmziekte patiënten,” zegt Graham Dixon, SVP Drug Discovery van Galapagos.  “Deze subsidie verhoogt de kans om op onze streefdatum 2013 een preklinisch kandidaat-medicijn te hebben.”

 

Over het taaislijmziekte programma van Galapagos
Galapagos nam in maart 2010 de beslissing om een medicijn te gaan ontdekken, te ontwikkelen en op de markt te brengen tegen een zeldzame ziekte waar nog geen therapie voor beschikbaar is, de zogenaamde orphan diseases.  Taaislijmziekte is geselecteerd als eerste ziektegebied.  In 2005 sloten de Cystic Fibrosis Foundation en Galapagos een samenwerkingsovereenkomst.  Deze samenwerking leidde tot 19 nieuwe targets die in het algemeen gebruikte preklinische model voor taaislijmziekte zijn gevalideerd. Galapagos heeft de rechten op deze targets verkregen en is gestart met het ontwikkelen van moleculen voor een aantal van deze targets.  Galapagos zal zowel de octrooi- als de commerciële rechten voor de medicijnen die op de markt komen zelf behouden.  Een toekomstig medicijn van Galapagos tegen taaislijmziekte zal gericht zijn op het direct ingrijpen in de ziekte zelf, met betere werkzaamheid dan de reeds bestaande geneesmiddelen die vooral de symptomen behandelen.  Galapagos verwacht in 2013 het eerste kandidaat-medicijn klaar te hebben.

 

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY)is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met zes programma’s in de klinische fase en meer dan vijftig chemische molecuul programma’s in onderzoek en preklinische ontwikkeling.  Via risicodragende allianties met GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Janssen Pharmaceutica, Merck & Co., Roche en Servier kan Galapagos mogelijk tot €3,3 miljard aan succesbetalingen ontvangen plus royalty’s.  Met de recente overname van het onderzoekscentrum in Zagreb, heeft Galapagos nu meer dan 800 medewerkers in zeven landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com

 

 

CONTACT

 

Galapagos NV
Onno van de Stolpe, CEO
Tel: +31 6 2909 8028
ir@glpg.com

 

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

 

 

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.