Galapagos ontvangt €1,6 miljoen subsidie van het IWT voor onderzoek naar hepatitis B

Mechelen, België; 11 februari 2015 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat zij van het IWT (€1,6 miljoen subsidie heeft gekregen voor onderzoek naar nieuwe antivirale medicijnen tegen hepatitis B. Dit onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd in samenwerking met Prof. Johan Neyts van het Rega Instituut van de Universiteit Leuven en Prof. Stephan Urban van het Universitair Ziekenhuis in Heidelberg.

Het doel van het project is het identificeren van nieuwe moleculen en targets die een chronische hepatitis B infectie kunnen genezen.  Patiënten zouden dan niet langer meer afhankelijk zijn van het huidige levenslange medicijngebruik.  Onderzoek zal zich vooral richten op moleculen tegen virale eiwit targets en op remmers van gastcel eiwitten.  Galapagos zal haar eigen target en drug discovery platform gebruiken om nieuwe werkingsmechanismen te vinden en kandidaat medicijnen te screenen.  Het Rega Instituut en het centrum in Heidelberg zullen bijdragen aan het ontwikkelen van assays en het werkingsmechanisme van kandidaat medicijnen analyseren. Tevens zullen zij hun kennis inbrengen op gebied van virussen en hun levenscyclus om op die manier de ontwikkeling van een medicijn te versnellen.

“Chronische hepatitis B is een ziekte waarvoor dringend behoefte is aan een medicijn.  Galapagos en haar academische partners kunnen hun unieke expertise aanwenden om nieuwe medicijnen te vinden,” zegt Dr Piet Wigerinck, Chief Scientific Officer van Galapagos. 

“Het zou een enorme vooruitgang zijn als patiënten genezen konden worden van hun chronische HBV infectie,” zegt Prof. Johan Neyts, viroloog aan de Universiteit van Leuven.

Over chronische hepatitis B
Het hepatitis B virus (HBV) is een lid van de Hepadnavirus familie van kleine DNA virussen, die met name de lever aantasten.  Bij volwassenen zijn HBV infecties doorgaans acuut en genezen vanzelf; helaas wordt de infectie in 5-10% van de gevallen chronisch.  Bij kinderen en peuters is dit aantal significant hoger (tot 90%).  Bij een chronische infectie nestelt het virus zich in de lever van de gastheer en leidt in de loop der tijd tot een steeds ernstiger ziektebeeld, inclusief eventuele cirrose en, in een aantal gevallen, tot levercelkanker (HCC).  Het feit dat er aantoonbaar verband bestaat tussen HBV en HCC maakt het virus tot één van het meest bekende veroorzakers van kanker.  

De ziekte drukt een behoorlijke stempel op de wereld gezondheidszorg, met wereldwijd ongeveer 350 miljoen chronische patiënten en ongeveer 650.000 doden per jaar als gevolg van de effecten van een chronische HBV infectie zoals HCC.   De behandelingen die op dit moment voor handen zijn tegen HBV zijn voornamelijk profylactisch, zoals vaccins om besmetting te voorkomen, of erop gericht om de chronische infectie te behandelen.  Helaas zijn er tot dusver nog geen genezende vaccins ontwikkeld, en medicijnen zoals nucleosides, die effectief zijn bij het verminderen van de virussen in patiënten, leiden uiteindelijk in de meeste gevallen toch niet tot genezing, zelfs niet na jarenlang gebruik.  Interferon-therapie kan in sommige gevallen wel genezing brengen, maar de behandeling wordt slecht verdragen.  Gezien al het voorgaande is het duidelijk dat nieuwe behandelingen nodig zijn, en het is waarschijnlijk dat een gecombineerde benadering, zoals dat tegen hepatitis C is gebeurd, ook zal leiden tot een genezend medicijn tegen HBV. 

Over het IWT
Het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, of het IWT is een overheidsinstelling die in 1991 werd opgericht door de Vlaamse Regering ter ondersteuning van innovatieprojecten in Vlaanderen.  Elk jaar verdeelt het IWT zo’n 300 miljoen euro subsidies aan innovatiesteun binnen bedrijven, organisaties, onderzoeks- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen.  Voor kmo’s is er een op maat gemaakt KMO-Programma.  Naast financiële steun helpt het IWT bedrijven onder andere bij het vinden van de juiste informatie, bij het zoeken van partners in binnen- en buitenland en bij de voorbereiding van projecten in Europese programma’s.  Het IWT heeft ook een belangrijke coördinatieopdracht, namelijk een hechte samenwerking smeden tussen alle actoren in Vlaanderen die met innovatie bezig zijn.  Voor meer informatie zie http://www.iwt.be of tel +32 2 432 42 00.

Over Galapagos  
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft drie Fase 2, twee Fase 1, vijf preklinische en 25 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekings- en andere ziekten.  AbbVie en Galapagos zijn een wereldwijde samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling en commercialisatie van GLPG0634.  GLPG0634 is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten.  Dit programma is momenteel in een klinische Fase 2B studie voor reuma en in een Fase 2 studie voor de ziekte van Crohn. GLPG1205, het eerste medicijn gericht op het nieuwe target GPR84, wordt momenteel in een fase 2 Proof-of-Concept studie in colitis ulcerosa getest.  GLPG1690 is een medicijn met een nieuw werkingsmechanisme tegen longziektes en wordt momenteel in een Fase 1 studie getest.  AbbVie en Galapagos ontwikkelen samen medicijnen tegen taaislijmziekte (mucoviscidose).  Deze medicijnen zullen inwerken op mutaties in het CFTR gen.  Potentiator GLPG1837 is in een Fase 1 studie.  Galapagos heeft ook een corrector, GLPG2222, in de preklinische kandidaat-medicijn fase.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta,  heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer informatie kunt u vinden op: www.glpg.com

CONTACT

Galapagos NV
Elizabeth Goodwin, Head of Corporate Communications & IR
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de
industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.