Galapagos krijgt rechten terug voor GLPG1690, kondigt het beëindigen van alliantie met Janssen aan

  • Volledige eigendom van klinisch programma tegen longfibrose
  • GLPG1690 werkt op autotaxin target
  • Nieuw werkingsmechanisme voortkomend uit de Galapagos’ target discovery technologie
  • Indiening van Fase 2 klinische studie in 2015

Mechelen, België; 17 maart 2015 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat Janssen Pharmaceutica NV en Galapagos gezamenlijk hebben besloten de allliantie op het gebied van ontstekingsziekten alsmede de bijbehorende optie-overeenkomst te beëindigen.   Galapagos ziet de moleculen uit de samenwerking als belangrijke toevoegingen aan de eigen pijplijn.   Onder andere worden alle rechten voor kandidaat medicijn GLPG1690, een selectieve autotaxin remmer, aan Galapagos teruggegeven.   Galapagos heeft met succes een Fase 1 studie in de mens met GLPG1690 afgerond en is bezig met de voorbereiding van een Fase 2 klinische studie in idiopathische longfibrose (IPF).

“We zijn blij dat we de rechten voor GLPG1690 terug hebben kunnen krijgen, en we gaan ons richten op de meest geschikte klinische toepassing van de autotaxin remmer.   Er is een grote medische nood in IPF en onze preklinische data met GLPG1690 ondersteunen de potentie als een competitieve, nieuwe benadering van dit ziektegebied,” zegt Piet Wigerinck, Chief Scientific Officer van Galapagos.  “De alliantie met Janssen loopt vanaf oktober 2007 en heeft drie klinische moleculen opgeleverd.   Twee hiervan zijn nu eigen Fase 2 programma’s van Galapagos: GLPG1205 en GLPG1690.   Dit programma is een waardevol onderdeel van onze portfolio en het terugkrijgen van de rechten is de volgende stap in onze transformatie naar een biotechnologiebedrijf met een eigen product pijplijn.”

Galapagos heeft gevonden dat autotaxin een sleutelrol speelt bij ontstekingen.   Galapagos maakte daarbij gebruik van haar unieke target discovery platform.   Farmacologische en translationale  onderzoeken sindsdien gepubliceerd door andere partijen in de literatuur, suggereren dat autotaxin mogelijk een sleutelrol vervult bij stofwisselingsziekten, artritische pijn, oncologie en longziekten.

GLPG1690 is een krachtige en selectieve remmer van autotaxin.   In een Fase 1 studie in gezonde vrijwilligers, bleek GLPG1690 veilig te zijn en goed te verdragen.   Bovendien toonde de farmacodynamiek aan dat het molecuul sterk bindt aan het target.   Op dit moment is Galapagos bezig met de voorbereiding van een Fase 2 studie in IPF, waarvoor de goedkeuringsaanvraag eind 2015 zal worden ingediend.  

Over IPF
Idiopathische longfibrose (IPF) is een chronische en uiteindelijk dodelijke ziekte die gekenmerkt wordt door een progressieve achteruitgang van de longfunctie.   Longfibrose gaat gepaard met littekenvorming in het longweefsel en veroorzaakt ademnood.   Fibrose heeft over het algemeen een slechte prognose. De term “idiopathisch” wordt gebruikt omdat de oorzaak van longfibrose nog onbekend is.  Geschat wordt dat IPF bij 16,3 per 100.000 personen in de VS voorkomt en 7,4 per 100.000 personen in Europa, met ongeveer 30.000-35.000 nieuwe patiënten met IPF wereldwijd per jaar.  Het behandelen van IPF heeft in essentie als doel: bestrijding van de symptomen, vertraging van de ziekteprogressie, vermindering van het acute opflakkeringen en de verlenging van de levensduur.  Huidige, goedgekeurde behandelingen hebben weliswaar de overlevingskans van de patiënten verbeterd, maar ongewenste bijwerkingen komen hierbij veel voor.  Er is een grote nood aan effectieve behandelingen met een veiliger bijwerkingsprofiel.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft drie Fase 2, twee Fase 1, vijf preklinische en 25 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekings- en andere ziekten.  AbbVie en Galapagos zijn een wereldwijde samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling en commercialisatie van filgotinib.  GLPG0634 is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten.  Dit programma is momenteel in een klinische Fase 2B studie voor reuma en in een Fase 2 studie voor de ziekte van Crohn.  GLPG1205, het eerste medicijn gericht op het nieuwe target GPR84, wordt momenteel in een Fase 2 Proof-of-Concept studie in colitis ulcerosa getest.  GLPG1690, een first-in-class autotaxin remmer, heeft goede veiligheid in Fase 1 aangetoond en een Fase 2 Proof-of-Concept studie in IPF wordt momenteel voorbereid.  AbbVie en Galapagos ontwikkelen samen medicijnen tegen taaislijmziekte (mucoviscidose).  Deze medicijnen werken op mutaties in het CFTR gen.  Potentiator GLPG1837 is in een Fase 1 studie.  Galapagos heeft ook een corrector, GLPG2222, in de preklinische kandidaat-medicijn fase.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer informatie kunt u vinden op: www.glpg.com

CONTACT

Galapagos NV
Elizabeth Goodwin, Head of Corporate Communications & IR
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.