Galapagos krijgt €2,5 miljoen subsidie voor IBD onderzoek

Mechelen, België; 30 januari 2013 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt aan dat zij van het Vlaamse IWT €2,5 miljoen subsidie toegekend heeft gekregen voor onderzoek naar inflammatory bowel disease (IBD).  Het doel van dit 2,5-jarig project is de identificatie van nieuwe medicijnen voor de behandeling van IBD.

IBD is een chronische ontsteking van de darm.  De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn twee hoofdvormen van IBD; beide ziektes hebben een autoimmuun component.  Het gebruik van de zgn. anti-TNF alpha antilichamen heeft weliswaar bijgedragen aan een behandeling van IBD, maar uiteindelijk blijkt slechts één derde van de patiënten baat te hebben bij behandeling.  De nood aan medicijnen voor patiënten waar de behandeling niet aanslaat is dus nog steeds hoog.

Het doel van het Galapagos-programma is om een beter inzicht te krijgen in de rol van GPR43 en nog twee andere targets in de verschillende aspecten van het ontstaan en verloop van chronische ontstekingen en zo hun therapeutische waarde te begrijpen.  Voor dit project zal Galapagos samenwerken met Professor Dr Paul Rutgeerts en Professor Dr Séverine Vermeire van de KULeuven en de onderzoeksgroep van Professor Dr Martine De Vos van de Universiteit Gent.

Galapagos houdt zich al lange tijd bezig met onderzoek en ontwikkeling op dit gebied, en heeft verschillende projecten die IBD als mogelijke toepassing kunnen hebben.  De eerste stof die getest zal worden in IBD patiënten is GLPG0974, een remmer van target GPR43 (ook bekend als FFA2).  Galapagos heeft recent een tweede Fase 1 studie met GLPG0974 afgerond, en resultaten worden verwacht tegen het einde van dit kwartaal.  In april zal Galapagos een Proof of Concept studie starten met GLPG0974 in UC.

“Naast reuma is IBD de tweede autoimmuun-ziekte die Galapagos wil verhelpen.  Met deze subsidie zullen we de oorzaak van IBD beter begrijpen, en dit zal bijdragen tot de zoektocht naar betere medicijnen,” zegt Piet Wigerinck, CSO van Galapagos.  “De kennis uit dit onderzoek zal ons ook meer inzicht geven in het potentieel van onze programma’s voor toepassing in deze indicatie.”

Over IBD
Inflammatory bowel diseases (IBD) zijn aandoeningen met meerdere oorzaken die zich uiten in verschillende vormen, klinisch gedrag en ernst.  De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn twee hoofdvormen van IBD.  De piekleeftijd waarop de ziekte ontstaat is 15 tot 30 jaar, met een tweede kleinere piek rond de leeftijd van 50 tot 70 jaar, en met een prevalentie tot 396/100.000 personen.
Het kenmerk van IBD is chronische ongecontrolleerde inflammatie van de darm mucosa door een pathologische reactie in zowel het aangeboren als het adaptieve immuunsysteem.  De oorzaak is een tussenspel van factoren zoals genetische vatbaarheid, de omgeving, infectieuze stoffen, darmbacteriën, en verstoring van het immuunsysteem.  Het ontstaansmechanisme is echter niet helemaal bekend.  Deze kenmerkende inflammatoire respons wordt veroorzaakt door infiltratie van neutrofielen en macrofagen die chemokines en cytokines vrijgeven.  Deze activeren op hun beurt een verstoorde immuunrespons en activeren cellulaire en humorale reacties in de darm mucosa.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een middelgroot biotechnologiebedrijf. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft vier klinische, zes preklinische, en 30 discovery programma’s in taaislijmziekte, inflammatie, antibiotica, metabolische ziektes, en andere indicaties.
Het hoofdprogramma is GLPG0634, een oraal beschikbaar, selectieve inhibitor van JAK1, voor de behandeling van reuma en andere inflammatie ziektes.  Twee vier-weken Fase 2 studies met GLPG0634 hebben een verbetering van reuma symptomen en een uniek veiligheidsprofiel laten zien.  Een zes-maanden Fase 2b studie wordt verwacht in Q2 2013 met topline data in Q4 2014.  AbbVie en Galapagos zijn een wereldwijde samenwerking aangegaan waarbij AbbVie verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling en commercialisatie na Fase 2b.  Naast GLPG0634 heeft Galapagos twee andere programma’s in klinische ontwikkeling.  Resultaten hiervan worden verwacht in 2013: GLPG0187, een nieuw integrine receptor antagonist in ontwikkeling voor metastase, is in een Fase 1b patiënten studie; GLPG0974 is de eerste remmer van GPR43, ook bekend als FFA2.  Dit programma wordt ontwikkeld voor de behandeling van IBD.  Momenteel is het in een tweede Fase 1 studie en een Proof of Concept Fase 2 studie zal gestart worden in Q2 2013.
De Galapagos Groep, inclusief de fee-for-service bedrijven BioFocus, Argenta en Fidelta, heeft meer dan 800 medewerkers in vijf landen, met haar hoofdkwartier in Mechelen, België.  Meer informatie over het bedrijf en de programma’s in klinische ontwikkeling kan u vinden op www.glpg.com

CONTACT

Galapagos NV
Dr Piet Wigerinck, Chief Scientific Officer
Tel. +32 477 627103

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.