Galapagos kondigt de benoeming aan van Dr. Paul Stoffels tot Voorzitter van de raad van bestuur

Mechelen, België; 26 april 2022, 22.01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakt vandaag bekend dat de besluiten voorgesteld op de buitengewone en jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen zijn aangenomen, inclusief de invoering van een one-tier bestuursstructuur. Vervolgens heeft de nieuwe raad Dr. Paul Stoffels* benoemd tot Voorzitter van de raad.

Galapagos heeft zijn buitengewone en jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen gehouden op dinsdag 26 april 2022 om respectievelijk 13.00 uur CET en 14.00 uur CET.

De buitengewone aandeelhoudersvergadering keurde onder meer de wijziging van de statuten van de Vennootschap goed om een one-tier bestuursstructuur in te voeren.

De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering keurde onder meer goed:

  • de benoeming van Dr. Paul Stoffels* tot bestuurder, en van Jérôme Contamine en Dr. Dan Baker tot onafhankelijke bestuurders;
  • de jaarrekening van 2021; en
  • het remuneratieverslag en gewijzigd remuneratiebeleid.

Volgend op de goedgekeurde besluiten, heeft de nieuwe raad van bestuur Dr. Paul Stoffels* benoemd als Voorzitter. De raad is van mening dat de gecombineerde rol van voorzitter/CEO hem in staat zal stellen zijn leiderschapscapaciteiten ten volle te benutten en op efficiënte wijze de richting en strategie van de Vennootschap, met inbegrip van mogelijkheden voor business development, uit te zetten en te implementeren.

Alle documenten met betrekking tot de aandeelhoudersvergaderingen kunnen worden geraadpleegd op onze website.

*Stoffels IMC BV, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Stoffels

Over Galapagos
Galapagos NV ontdekt, ontwikkelt en commercialiseert geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma’s tot en met fase 3-studies over ontstekingsziekten, fibrose en andere indicaties. Onze ambitie is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve geneesmiddelen. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact
Investeerders:
Sofie Van Gijsel
Head of Investor Relations
+1 781 296 1143

Sandra Cauwenberghs
Director Investor Relations
+32 495 58 46 63
ir@glpg.com

Media:
Marieke Vermeersch
Head of Corporate Communication

+32 479 490 603
media@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen vormen geen garantie voor toekomstgerichte verklaringen of gebeurtenissen. Wanneer in dit persbericht de woorden “wie”, “zal”, “agenda”, “voorstellen”, “zou”, “indien”, “gelooft”, “verzekeren”, “voornemen”, “toekomst”, “vooruit”, “implementeren”, “nastreven”,
“worden” en soortgelijke uitdrukkingen worden gebruikt, zijn deze bedoeld om de toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Deze verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen over de voorgestelde monistische bestuursstructuur, de benoeming van Paul Stoffels* als bestuurder en gecombineerde voorzitter/CEO, de benoeming van de twee nieuwe bestuurders, en de goedkeuring van het gewijzigde renumeratiebeleid van de Vennootschap. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van die waarnaar in de toekomstgerichte verklaringen wordt verwezen, en daarom dient de lezer er niet overmatig op te vertrouwen. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking: risico’s die verband houden met het feit dat de aandeelhouders de voorgestelde monistische bestuursstructuur of enig ander voorstel niet goedkeuren, het risico dat wij niet in staat zijn de verwachte voordelen te realiseren van de voorgestelde monistische bestuursstructuur, het risico dat wij niet in staat zijn de verwachte voordelen te realiseren van de benoeming van de voorzitter/CEO, of enige andere bestuurder. Voor een bespreking van andere risico’s en onzekerheden en andere belangrijke factoren, die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen zijn vervat, verwijzen wij naar het hoofdstuk “Risicofactoren” in ons meest recente jaarverslag op Form 20-F dat bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) is ingediend, zoals aangevuld en/of gewijzigd door andere deponeringen en verslagen die wij bij de SEC hebben ingediend of in de toekomst zullen indienen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum hiervan, en Galapagos verplicht zich er niet toe de toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij dit specifiek bij wet of regelgeving is vereist.

 

Bijlage