Galapagos kondigt de aanstelling aan van een nieuwe CFO en een nieuwe Bestuurder; creëert nieuw warrantplan

Mechelen, België; 3 juni 2009 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat haar jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van 2 juni 2009 de benoeming van Dr. Werner Cautreels als lid van de Raad van Bestuur heeft goedgekeurd.  Galapagos kondigt ook de aanstelling aan van Guillaume Jetten als Chief Financial Officer met ingang van 1 juli 2009.  Dhr. Jetten volgt Leo Steenbergen op die nog tot juli  Galapagos’ CFO blijft en het overgangsproces zal begeleiden.  Daarnaast kondigt Galapagos aan dat de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 2 juni 2009 het aanbod van 135.100 warrants ten gunste van bestuurders en de nieuwe CFO van de vennootschap heeft goedgekeurd.
 
Leo Steenbergen kwam als CFO bij Galapagos in juni 2007 en kreeg de opdracht om de financiële processen te herstructureren om de lange termijn toekomst en de verdere groei van Galapagos’ activiteiten te ondersteunen.  Nu de service divisie van Galapagos weer winstgevend is en zowel de reorganisaties als de consolidaties afgerond zijn, is zijn opdracht volbracht en zal hij Galapagos verlaten om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
 
Guillaume Jetten (41) was, voordat hij bij Galapagos in dienst trad, Executive Board Member en CFO van SDU Holding BV, een privé bedrijf gespecialiseerd in professionele publicaties en identificatie documenten.  Hij speelde hier in 2007 een belangrijke rol bij de overgang van staats- naar commercieel bedrijf.  Voorafgaand hieraan was hij CFO bij Wolters Kluwer Health in Chicago waar hij het initiatief nam om de wereldwijde financiële en operationele processen te verbeteren en schaalvoordelen te realiseren.  Guillaume was ook Vice President Group Accounting bij Wolters Kluwer NV en bekleedde verschillende functies met toenemende verantwoordelijkheid bij Merck, Sharpe & Dohme BV.  Guillaume heeft een masters diploma in economie van de Universiteit van Maastricht en is gecertifieerd accountant.
 
“Ik wil Leo graag bedanken voor zijn sleutelrol in de herstructurering van de financiële activiteiten van de Groep en voor het uitbouwen van een financiële afdeling met de juiste middelen en expertise om de verdere groei van Galapagos te ondersteunen,” aldus Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.  “Onze nieuw aangestelde CFO Guillaume Jetten heeft een sterke achtergrond in het tot stand brengen van duurzame bedrijfsresultaten en dit is voor Galapagos van doorslaggevend belang om onze sterke groei voort te kunnen zetten.”
 
Galapagos kondigt ook aan dat haar jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van 2 juni 2009 de benoeming van Dr. Werner Cautreels als Onafhankelijk Bestuurder heeft goedgekeurd voor een periode tot de jaarvergadering van 2010.  Laurent Ganem, MD en Geoff McMillan hebben de Raad van Bestuur van Galapagos verlaten.
 
Werner Cautreels (56) is Global CEO van Solvay Pharmaceuticals, met hoofdzetel in Brussel.  Hij begon bij Solvay Pharmaceuticals in 1998 als Global Head of Research and Development en is er in 2005 aangesteld als CEO.  Voordat hij bij Solvay kwam, werkte hij voor Sanofi, Sterling Winthrop en Nycomed-Amersham in verschillende R&D management functies in Europa en in de U.S.  Dr. Cautreels behaalde een doctoraat in de organische scheikunde aan de Universiteit Antwerpen, België.
 
“Wij zijn blij dat Werner lid wordt van onze Raad van Bestuur,” aldus Onno van de Stolpe.  “De uitgebreide farma achtergrond die Werner meebrengt zal zeer waardevol zijn bij het nemen van de juiste beslissingen met betrekking tot de brede product portfolio die Galapagos aan het uitbouwen is.”
 
Tot slot kondigt Galapagos aan dat op 2 juni 2009 haar Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering het “Warrantplan 2009(B)” heeft goedgekeurd waarmee, onder voorbehoud van aanvaardingen, 135.100 warrants worden gecreëerd ten gunste van de Bestuurders en de nieuwe CFO van de vennootschap.  Deze warrants hebben een uitoefentermijn van vijf jaar vanaf de datum van het aanbod.  De warrants, aangeboden op 2 juni 2009, hebben een uitoefenprijs van €7,09 (het gemiddelde van de slotkoers van het aandeel op Euronext Brussel in de 30 dagen voorafgaand aan de datum van het aanbod), ze zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden uitgeoefend vóór het einde van het derde kalenderjaar na het jaar waarin ze werden aangeboden aan de begunstigden.  Elke warrant geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel.  Als de warrants zullen worden uitgeoefend, zal Galapagos voor de daaruit voortvloeiende nieuwe aandelen een aanvraag indienen om ze te laten opnemen tot verhandeling op een gereglementeerde markt.  De warrants op zich zullen niet worden genoteerd aan een beurs. 
 
 
Over Galapagos
Galapagos (Euronext GLPG; OTC: GLPYY) is een biotechnologiebedrijf dat zich met op kleine moleculen toegespitste onderzoeksprogramma’s richt op het ontwikkelen van nieuwe medicijnen tegen bot- en gewrichtsziekten, bot metastase, cachexia, anti infectieziekten en metabolische ziekten.  De onderneming heeft risicodragende allianties gesloten met GlaxoSmithKline, Janssen Pharmaceutica, Eli Lilly en Merck & Co.  Door middel van een alliantie met MorphoSys, ontwikkelt Galapagos ook antilichaamtherapieën tegen bot- en gewrichtsziekten.  Galapagos’ servicedivisie BioFocus DPI levert de farma- en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten in het hele spectrum tussen targets en kandidaat-medicijnen.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Galapagos heeft 490 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com.
 
 
CONTACT
Galapagos NV
Onno van de Stolpe, CEO
Tel: +31 6 2909 8028
ir@glpg.com
 
 
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.