Galapagos kaspositie van €232 miljoen vormt krachtig fundament onder investering in R&D pijplijn

Netto winst €56 miljoen in eerste halfjaar van 2014

 • Gezonde kaspositie van €232 miljoen op 30 juni 2014, liquide activa positie van €240 miljoen
 • Groepsomzet €63 miljoen, inclusief €18 miljoen omzet van beëindigde service-activiteiten
 • Groepsverlies voortgezette activiteiten van €15 miljoen, als gevolg van toegenomen investering in de pijplijn
 • Netto groepswinst €56 miljoen, als gevolg van €68 miljoen netto winst op verkoop van de service activiteiten
 • Sterke klinische pijplijn met aantal Fase 1 en 2 resultaten verwacht binnen anderhalf jaar
 • Non-cash herziening van de omzetverwachting voor het hele jaar: nu €100 miljoen, inclusief €18 miljoen van beëindigde service activiteiten
 • Verwachte kaspositie eind 2014 verhoogd naar €175 miljoen (was: €170 miljoen)
 • GSK stopt ontwikkeling van GSK2586184 in psoriasis en colitis ulcerosa, onderzoekt andere indicaties

Mechelen, België; 8 augustus 2014 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) maakt haar niet-geauditeerde halfjaarcijfers bekend en past de verwachtingen aan voor heel 2014.

“Galapagos rapporteert de grootste eerste halfjaarbalans uit haar geschiedenis en een aanzienlijke nettowinst dankzij de verkoop van de service activiteiten van BioFocus en Argenta aan Charles River.  We hebben het afgelopen halfjaar meer in onze pijplijn geïnvesteerd met als resultaat interessante studie resultaten met onze zogeheten ‘correctors’ voor taaislijmziekte, een goede werkzaamheid van GLPG1790 in melanoom (agressieve huidkanker) en een uitstekende werkzaamheid van ons nieuwe antibioticum GLPG1492 tegen de ziekenhuisbacterie MRSA.  Daarnaast,  blijven we continu voortgang boeken met nieuwe targets, waardoor onze pijplijn steeds breder en sterker wordt,” zegt Galapagos CEO Onno van de Stolpe.  “Galapagos verwacht  in maart 2015 de publicatie van de 12-weken data van de DARWIN 1 studie met GLPG0634 tegen reuma, gevolgd door een reeks Fase 2 studie uitslagen voor GLPG0634 in reuma en de ziekte van Crohn in de loop van 2015, met een mogelijke betaling van $250 miljoen door partner AbbVie als resultaat.  Galapagos nadert kritische momenten voor waarde-creatie in dit opzicht.  Een gezonde  balans ondersteunt  de verdere groei van de pijplijn.”

Kerncijfers half jaar 2014
(€ miljoenen, behalve voor netto verlies per aandeel)
NOTA: Galapagos verkocht op 1 april 2014  de service activiteiten BioFocus en Argenta aan Charles River Laboratories Inc.  Als gevolg van deze verkoop worden de service-activiteiten gerapporteerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten.  De groepsresultaten bevatten zowel de voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Voortgezette Bedrijfs-activiteiten
30/06/2014
Voortgezette Bedrijfs-activiteiten
30/06/2013
Groepstotaal
30/06/2014
Groepstotaal
30/06/2013
Opbrengsten 45,1 49,2 63,2 77,4
Kosten van verkochte goederen en diensten     -11,3 -20,1
Kosten van onderzoek en ontwikkeling -52,8 -48,0 -52,8 -48,0
Algemene en administratieve kosten -64 -5,9 -10,5 -12,9
Verkoop en marketing kosten -0,7 -0,6 -0,9 -1,1
Herstructurerings- en integratiekosten -0,6 -0,2 -0,6 -0,6
Bedrijfsresultaat -15,4 -5,4 -12,9 -5,2
Netto financieel resultaat 1,1 0,3 1,5 -0,2
Resultaat op desinvestering     67,5  
Belastingen     -0,2 0,1
Netto resultaat voor de periode -14,3 -5,1 55,9 -5,4
Gewoon resultaat per aandeel (€) -0,48 -0,19 1,87 -0,19
Liquide middelen en kasequivalenten NA NA 231,5 136,7

Tussentijdse financiële resultaten
NOTA: Galapagos desinvesteerde op 1 april 2014 haar service activiteiten van BioFocus en Argenta aan het Amerikaanse Charles River Laboratories Inc.  Als gevolg hiervan zijn de service activiteiten als beëindigde bedrijfsactiviteiten in de rapportage opgenomen.  De groepsresultaten omvatten zowel de voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Opbrengsten
In de eerste helft van 2014 kwamen de Groeps-bedrijfsopbrengsten van Galapagos uit op €63,2 miljoen, vergeleken met €77,4 miljoen over dezelfde periode in 2013.  De lagere R&D omzet van €35,5 miljoen was het gevolg van een lager aantal behaalde mijlpalen, alsmede door een (non-cash) wijziging in de ramingen voor omzeterkenning voor het ‘634 programma.  Andere R&D opbrengsten (€9,6 miljoen) namen toe in de eerste helft van 2014, voornamelijk gestuurd door IWT subsidies van de Vlaamse overheid.

Bedrijfsresultaat
De Groep realiseerde in de eerste jaarhelft van 2014 een netto winst van €55,9 miljoen, vergeleken met een verlies van €5,4 miljoen in de eerste zes maanden van 2013.

De kosten voor onderzoek en ontwikkeling in de eerste helft van 2014 bedroegen €52,8 miljoen vergeleken met €48,0 miljoen in 2013.  Deze geplande toename is hoofdzakelijk het gevolg van toegenomen studiewerkzaamheden voor taaislijmziekte (CF) en interne programma’s.

Algemene en administratieve kosten voor de Groep bedroegen €10,5 miljoen in de eerste helft van 2014, ten opzichte van €12,9 miljoen in de eerste helft van 2013.

Als gevolg van de verkoop van de service activiteiten, behaalde de Groep in de eerste zes maanden van 2014 een netto winst uit beëindigde activiteiten van €70,2 miljoen.  De service divisie  rapporteerde €18,2 miljoen bedrijfsopbrengsten en een netto winst van €2,5 miljoen over de eerste drie maanden van 2014.  Galapagos behaalde een resultaat op de verkoop van €67,5 miljoen.

Liquide activa positie
Galapagos’ liquide middelen en kasequivalenten bedroegen €231,5 miljoen op 30 juni 2014.  De liquide activa van €240,1 miljoen op 30 juni 2014 (€147,5 miljoen op jaareinde 2013) zijn inclusief €8,5 miljoen aan vorderingen die bestaan uit succesbetalingen die in het eerste semester van 2014 werden behaald en waarvoor de betalingen verkregen zijn of verwacht worden in Q3 2014.  Er werd een netto toename van €90,1 miljoen in liquide middelen en kasequivalenten gerapporteerd in de eerste helft van 2014, vergeleken met een stijging van €42,1 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.  Deze toename is het gevolg van €130,8 miljoen netto inkomende liquide middelen uit de verkoop van de service activiteiten aan Charles River Laboratories Inc. in april 2014.  De balans van Galapagos heeft ook nog een te ontvangen vordering op de Franse overheid (Crédit d’Impôt Recherche)[1] voor een huidig bedrag van €28 miljoen, betaalbaar in drie jaarlijkse termijnen.

Operationeel overzicht

R&D divisie

 • Ontstekingsziekten
  • Voor GLPG0634 verwacht Galapagos de 12-weken resultaten van de DARWIN 1 studie naar reuma (595 patiënten, GLPG0634 plus methotrexaat) in maart 2015 en die van de DARWIN 2 studie (280 patiënten, monotherapie) in Q2 2015, met een volledig 24-weken resultaten-pakket in Q3 2015 
  • Galapagos is een 20-weken Fase 2 studie met GLPG0634 in 180 patiënten gestart voor de ziekte van Crohn.  Resultaten hiervan worden verwacht in Q2 van 2015
  • Galapagos heeft resultaten voor GLPG0634 (reuma en darmonstekingsziekte) gepresenteerd op EULAR, DDW en ECCO (abstracts, posters en presentaties beschikbaar op onze website)
  • Met betrekking tot GSK2586184, Galapagos’ Jak1 remmer gelicentieerd aan GlaxoSmithKline, heeft GSK Galapagos geïnformeerd dat [citaat]“GSK de risico’s tegen de voordelen van GSK2586184 heeft afgewogen en ervoor gekozen heeft om met alle orale toepassingen van GSK2586184 voor chronische immuno-inflammatie ziekten (lupus, colitis ulcerosa, psoriasis) te stoppen.  Zoals in februari 2014 is meegedeeld, is de fase 2 studie in lupus stopgezet vanwege gebrek aan werkzaamheid.  Voor colitis ulcerosa en psoriasis heeft GSK besloten om de ontwikkeling stop te zetten als gevolg van de resultaten van een statine drug-drug interactie (DDI) studie.  Opties voor de ontwikkeling van GSK2586184 in andere potentiële indicaties worden verder door GSK bekeken.”[einde citaat]  

                  Galapagos’ andere Jak1 remmer, GLPG0634, heeft een laag risico op een negatieve wisselwerking met statines en andere medicijnen die patiënten gebruiken, zoals Galapagos heeft laten zien op de EULAR 2014 conferentie (abstract beschikbaar op de website)
            o Met GLPG0974, de eerste selectieve remmer van FFA2 (free fatty acid receptor 2) in klinische ontwikkeling, werd  een Fase 2 Proof-of-Concept studie in 45 colitis ulcerosa (een darmonstekingszeikte) patiënten afgerond.  De patiënten verdroegen GLPG0974 goed en toonden een daling in twee geaccepteerde biomarkers voor de ernst van de ziekte.  Deze daling leidde echter niet tot een verbetering van de symptomen gedurende deze 4-weken studie.   Galapagos voert nu analyses van de subgroepen uit voor eventuele bijkomende indicaties.  Verdere ontwikkeling van GLPG0974 met mogelijke partners wordt bekeken.
o    Er werd een gedeeltelijke mijlpaal bereikt als gevolg van de nominatie van een preklinische kandidaat GLPG1792 in de artrose alliantie met Servier
o    In de alliantie met MorphoSys selecteerden de partijen MOR106 als het eerste preklinische kandidaat antilichaam
o    Taaislijmziekte/mucoviscidose
o    Galapagos rapporteerde nieuwe in vitro cellulaire data van meerdere corrector series die, in combinatie met de potentiator GLPG1837, 65% van de wild-type CFTR functie herstelt in de f508del mutatie, de grootste patiëntengroep in taaislijmziekte.  Eind 2014 zal naar verwachting GLPG1837 klinisch getest worden en een preklinische kandidaat corrector worden genomineerd.
o    Antibiotica
Op het gebied van antibiotica heeft Galapagos een eigen nauw spectrum antibioticum met een nieuw werkingsmechanisme gericht tegen Methicilline-resistente Staphylococcus aureus.  GLPG1492 zal naar verwachting begin 2015 voor het eerst toegediend worden aan vrijwilligers (Fase 1).  Galapagos heeft preklinische data met GLPG1492 bekendgemaakt voor alle bekende MRSA stammen, met betrekking tot in vitro cidaliteit (potentie om bacteriën te doden) en in vivo werkzaamheid.  Galapagos heeft ontdekt dat het werkingsmechanisme van GLPG1492 gebruikt kan worden als een platform om grampositieve en gramnegatieve bacteriën aan te pakken die een grote bedreiging vormen voor de volksgezondheid, inclusief de zgn. ESKAPE pathogenen.
o    Oncologie
o    Galapagos heeft nieuwe data bekendgemaakt die een hoge gevoeligheid aan GLPG1790 in metastatische melanoom laten zien, inclusief wild-type BRAF.  Dit is een intern programma van Galapagos.
o    Op AACR maakte de onderneming bekend dat het target van GLPG1790 EPHA2 is (poster beschikbaar op onze website) 
o    Overig
o    Er werd een Fase 1 First-In-Human studie gestart met GLPG1690, een molecuul uit de alliantie met Janssen Pharmaceutica NV.  GLPG1690 heeft een nieuw, door Galapagos ontdekt werkingsmechanisme,  met mogelijke toepassingen in longziekten.  Galapagos ontving hiervoor een succesbetaling van €6,6 miljoen  van Janssen Pharmaceutica NV.
o    Galapagos heeft twee subsidies ontvangen van het Vlaamse Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie: €2,9 miljoen voor taaislijmziekte onderzoek en €2,3 miljoen voor fibrose onderzoek

Service divisie

 • Galapagos heeft op 1 april 2014 haar service activiteiten verkocht aan Charles River Laboratories Inc. voor €129 miljoen, plus mogelijk €5 miljoen bij het behalen van bepaalde commerciële doelen binnen 12 maanden, exclusief werkkapitaal en netto aanpassingen voor cash/schuld

Algemene ontwikkelingen

 • Van Herk Investments heeft kennis gegeven van 5,3% belang in uitstaande Galapagos aandelen
 • Kapitaal werd verhoogd met €2,4 miljoen (inclusief uitgiftepremie) als gevolg van de uitoefening van warranten
 • Guillaume Jetten nam ontslag als CFO

Vooruitzichten 2014
De 12-weken resultaten van het Fase 2B topline effectiviteit- en veiligheid data van het DARWIN1 klinische programma met GLPG0634 worden verwacht in maart 2015.  Met een pijplijn die sterker wordt over een breed scala van therapeutische gebieden, verwacht Galapagos een aanzienlijke vooruitgang in zowel de gepartnerde als de eigen R&D programma’s.  Dit zal leiden tot meerdere nieuwe klinische en preklinische programma’s voor eind 2014.  De sterke balans van Galapagos biedt een uitstekend perspectief op een verdere ontwikkeling van haar pijplijn in de komende periode.

Gebaseerd op de kasstroomprognoses voor de rest van het jaar, wordt de verwachte eindejaar kaspositie verhoogd van €170 miljoen naar €175 miljoen.

De omzet-erkenning voor AbbVie’s betalingen in 2012 en 2013 voor ‘634 werd aangepast in overeenstemming met de nieuwe project-timing en de omzet-erkenning voor AbbVie’s 2013 CF initiële en niet terugbetaalbare ontvangen som werd nu over een langere periode gespreid als gevolg van een wijziging in schatting omtrent de verwachte periode van verdere betrokkenheid van Galapagos (in het verdere onderzoeks- en ontwikkelingsproces).  Naar aanleiding van deze aanpassingen stelt het management de te verwachten inkomsten van de Groep bij naar €100 miljoen, inclusief €18 miljoen opbrengsten uit beëindigde activiteiten.  Deze wijziging in omzetverwachting heeft geen impact op de kaspositie.

Auditors opinie
De commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d’Entreprises, vertegenwoordigd door Gert Vanhees, bevestigt dat het beperkte nazicht, dat ten gronde is afgewerkt, geen betekenisvolle correcties aan de geconsolideerde halfjaarlijkse financiële informatie heeft naar boven gebracht.

Interim Rapport 2014
De elektronische versie van het Galapagos’ Interim Rapport 2014 is nu online beschikbaar op www.glpg.com/index.php/companyoverview/financialskey-financials/financial-reports/.  Gedrukte exemplaren kunnen aangevraagd worden via een e-mail naar ir@glpg.com.

Financiële agenda 2014
Jaarcijfers 2014                                     6 maart 2015
Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering      28 april 2015

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft drie Fase 2, twee Fase 1, vijf preklinische, en meer dan 20 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekingsziekten, antibiotica, metabole ziekten, en andere indicaties. 

 • AbbVie en Galapagos zijn een wereldwijde samenwerking aangegaan waarbij AbbVie verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en commercialisatie van GLPG0634 na Fase 2B.  GLPG0634 is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten.  Dit programma is momenteel in klinische Fase 2B studie voor reuma en in Fase 2 voor de ziekte van Crohn. 
 • Galapagos heeft de selectieve JAK1 inhibitor GSK2586184 (voorheen GLPG0778) aan GlaxoSmithKline in licentie gegeven in 2012. 
 • GLPG0974 is de eerste FFA2-remmer die klinisch geëvalueerd wordt voor de behandeling van IBD; dit programma heeft een Proof-of-Concept Fase 2 trial doorlopen. 
 • GLPG1205 is een nieuw medicijn gericht op ontstekingsziekten en heeft Fase 1 doorlopen. 
 • AbbVie en Galapagos zijn een samenwerking aangegaan in taaislijmziekte waarin ze samen orale medicijnen zullen ontwikkelen en commercialiseren.  Deze medicijnen zullen twee mutaties in het CFTR gen aanpakken, de G551D en F508del mutatie.  Potentiator GLPG1837 is in het preklinische stadium. 

Galapagos heeft 400 medewerkers die werken in het hoofdkwartier in Mechelen, België, en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer informatie kunt u vinden op www.glpg.com

Contact

Galapagos NV
Elizabeth Goodwin, Head of Corporate Communications & Investor Relations
Tel. +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.[1] Crédit d’Impôt Recherche verwijst naar een innovatie subsidie van de Franse overheid