Galapagos gaat wereldwijde overeenkomst aan met Janssen Pharmaceutica op gebied van reuma

 •      Brede alliantie richt zich op het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van orale medicijnen tegen reuma
 •      Janssen Pharmaceutica krijgt een optie om interne programma’s van Galapagos te licentiëren na klinische fase IIa, inclusief GT418
 •      Galapagos ontvangt €15 miljoen in cash plus een eerste succesbetaling van €2 miljoen
 •      Galapagos krijgt jaarlijks optie- en succesbetalingen voor R&D, registratie en commercialisering, betalingen bij licentiëring, plus double digit royalties op wereldwijde verkopen
 •  
  Mechelen, België, 24 oktober 2007 – Galapagos NV (Euronext en LSE: GLPG) kondigt vandaag een wereldwijde alliantie aan met Janssen Pharmaceutica NV (‘Janssen’), onderdeel van Johnson & Johnson, om nieuwe orale geneesmiddelen te ontwikkelen voor de behandeling van reuma (reumatoïde artritis of RA).  Binnen deze overeenkomst kan Janssen maximaal 12 programma’s selecteren uit de door Galapagos ontdekte reuma targets.  Janssen heeft de optie om deze programma’s in de toekomst exclusief te licentiëren.  Bovendien krijgt Janssen de optie op de toekomstige ontwikkeling en commercialisering van kandidaat geneesmiddelen uit de andere interne reuma-programma’s van Galapagos, inclusief het meest vergevorderde programma GT418, een kinase target.  Naar verwachting zal een kandidaat geneesmiddel van dit programma in 2008 klinische fase I ingaan.
   
  Voorwaarden van de overeenkomst
  Bij ondertekening van de overeenkomst doet Janssen een eerste cash betaling aan Galapagos van €15 miljoen.  In aanvulling hierop betaalt Janssen nog eens €2 miljoen als succesbetaling voor de selectie van GT146, één van de vergevorderde interne reuma-programma’s van Galapagos. 
   
  Alliantie programma’s
  Binnen de alliantie is Galapagos verantwoordelijk voor de ontdekking van orale kandidaat geneesmiddelen op basis van de door Janssen gekozen reuma-targets.  Galapagos zal deze kandidaat geneesmiddelen ontwikkelen tot en met klinische fase IIa (Proof of Concept  of POC).  Gedurende de looptijd van de samenwerking ontvangt Galapagos van Janssen succes gerelateerde betalingen gebaseerd op de voorgang van het onderzoek.  Wanneer Galapagos POC heeft bereikt met een kandidaat geneesmiddel, heeft Janssen een exclusieve optie om dit product te licentiëren.  Vanaf dat moment heeft  Janssen de verantwoordelijkheid, voor haar rekening, voor de volledige klinische ontwikkeling en wereldwijde commercialisering.  Voor elk door Janssen gelicentiëerd alliantie programma kan Galapagos, afhankelijk van de R&D en registratie progressie, optie- en succes-betalingen ontvangen tot maximaal €73 miljoen, plus royalties op netto verkopen van een nieuw geneesmiddel voor reuma.  
   
  Galapagos programma’s
  Naast het onderzoek aan de door Janssen gekozen reuma-targets, zal Galapagos ook verder gaan met de ontwikkeling van haar eigen interne reuma programma’s, inclusief het meest vergevorderde programma GT418.  Galapagos financiert dit onderzoek zelf, onder een exclusieve optie van Janssen.  Janssen kan deze optie tot licentiëring uitoefenen op het moment van de succesvolle afronding van fase IIa klinisch onderzoek door Galapagos.  Bij uitoefenen zal Janssen een licentie-vergoeding van €60 miljoen aan Galapagos betalen.  Vanaf dat moment heeft Janssen de verantwoordelijkheid, voor haar rekening, voor de volledige klinische ontwikkeling en wereldwijde commercialisering.  Galapagos kan in totaal €430 miljoen aan succesbetalingen ontvangen voor ontwikkeling en registratie, wanneer meer dan één product voor verschillende indicaties wordt goedgekeurd.  Hierbovenop kan Galapagos in totaal €346 miljoen ontvangen in éénmalige succesbetalingen bij het bereiken van vastgelegde niveaus aan productverkopen.  Daarnaast zal Galapagos double digit royalties op wereldwijde verkopen ontvangen.
  “Deze overeenkomst stelt ons in staat om onze productpijplijn in reuma te verbreden, waarbij wij de waarde van al onze RA-targets volledig kunnen benutten.  Hiermee vergroten we de kans om een baanbrekend geneesmiddel tegen reuma op de markt te brengen,” aldus Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.  “De enorme ervaring van Janssen op gebied van klinisch onderzoek en kennis van de markt op gebied van reuma maakt Janssen de perfecte partner voor dit programma.”
   
  Het reuma-onderzoek van Galapagos
  Galapagos is een biotechnologie bedrijf met preklinische onderzoeksprogramma’s naar bot- en gewrichtsziekten.  Binnen het reuma-onderzoek programma zijn zgn. lead compounds ontwikkeld, die in relevante diermodellen significante effecten laten zien op het reuma ziekteverloop en die ook goede eigenschappen als geneesmiddel hebben.  Deze moleculen laten in de diermodellen een goede bescherming tegen botverlies door reuma zien.  De lead compounds werken op zogenaamde kinase targets, die zijn geïdentificeerd met behulp van het Galapagos SilenceSelect target discovery technologie.  Op grond van deze resultaten verwacht Galapagos later dit jaar preklinisch onderzoek te starten en een kandidaat geneesmiddel in klinische fase I te brengen in 2008.
   
  Over reuma
  Reuma is een chronische ziekte die vooral de gewrichten aantast.  De ziekte wordt gekarakteriseerd door ontsteking van het aangetaste gewricht, hetgeen kan resulteren in chronische pijn, zwelling en stijfheid, gevolgd door afbraak en disfunctioneren van het gewricht.  Reuma is de ernstigste vorm van artritis en de meest voorkomende ontstekingsziekte van gewrichten.  1 tot 2% van de bevolking heeft reuma en alhoewel het op elke leeftijd kan optreden, begint de ziekte meestal tussen 25 en 50 jaar.  Vrouwen hebben een driemaal hogere kans de ziekte te krijgen dan mannen.  De huidige markt voor reuma medicijnen wordt geschat op €7 miljard per jaar met een groei naar €9 miljard tegen 2011.
   
  Over Galapagos
  Galapagos (Euronext Brussel, GLPG; Euronext Amsterdam, GLPGA, Londen AiM: GLPG) is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op innovatief gentechnologisch geneesmiddelenonderzoek.  Het heeft preklinische onderzoeksprogramma’s in bot- en gewrichtsziekten en cachexia.  Galapagos’ service-divisie BioFocus DPI levert de farma en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten op het gebied van target-tot-kandidaat medicijn.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Daarnaast levert BioFocus DPI adenovirale reagentia voor de snelle identificatie en validatie van nieuwe targets, collecties van chemische moleculen voor drug discovery alsmede informatica en ADMET database producten om targets en chemische moleculen te selecteren.  Galapagos heeft 460 medewerkers in zeven landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer informatie over Galapagos en BioFocus DPI is te vinden op www.glpg.com en www.biofocusdpi.com.
   
  Galapagos webcast en persconferenties
  Amsterdam
  Galapagos zal een audio webcast persconferentie houden op 24 oktober 2007 om 10.30 uur in het Amsterdam World Trade Center, Zaal 6, Strawinskylaan 77, 1077 XW Amsterdam.  Om telefonisch hieraan deel te nemen kunt u +32 2290 1608 bellen vóór 10.25 uur.  De audio webcast is te volgen via Galapagos’ website www.glpg.com, en zal kort na de uitzending beschikbaar zijn om nogmaals te beluisteren. 
   
  Brussel
  Galapagos zal een video webcast persconferentie houden op 24 oktober 2007 om 15.45 uur in het Diamant Conference & Business Centre, Galilei Zaal, A. Reyers Laan 80, 1030 Brussel.  Om telefonisch hieraan deel te nemen, kunt u+32 2290 1608 bellen vóór 15.40 uur.  De video webcast is te volgen via Galapagos’ website www.glpg.com, en zal kort na de uitzending beschikbaar zijn om nogmaals te beluisteren. 
    
  CONTACT
   
  Galapagos NV
  Onno van de Stolpe, CEO
  Tel: +31 6 2909 8028
   
  Media contacten:
   
  Smink, Van der Ploeg & Jongsma Financiële Communicatie
  Leon Melens
  Tel: +31 653 81 64 27
   
  Comfi
  Gunther De Backer
  Tel: +32 475 903 909
   
  Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.