Galapagos gaat resultaten bekend maken met selectieve JAK1 remmer in reuma patiënten op 22 november 2011

GLPG0634 preklinische/Fase I poster presentatie morgen tijdens ACR 2011

Mechelen, België; 7 november 2011- Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag haar plannen aan om op 22 november 2011 de eerste resultaten van de Fase II Proof-of-Concept studie in reumapatiënten met GLPG0634 -een selectieve remmer van JAK1 (Janus kinase 1) – bekend te maken.  Galapagos nodigt financiële analisten, investeerders en journalisten uit om de webcast persconferentie bij te wonen in de vestiging in Leiden, Nederland, op 22 november om 15.00 uur. 

Een posterpresentatie met de resultaten van de preklinische- en de Fase I klinische studies met GLPG0634 wordt morgen gegeven tijdens de American College of Rheumatology Annual Meeting (ACR) in Chicago:

GLPG0634 Shows Selective Inhibition of JAK1 and Maintained JAK-STAT Suppression in Healthy Volunteers (8-Nov, 9:00 – 11:00 AM, Presentation #2210)

De gepresenteerde data tonen aan dat GLPG0634 een selectieve remming van JAK1 geeft.  Tevens laat het kandidaat-medicijn een goede veiligheid zien en blijft de aan JAK1 gerelateerde biomarker tot 10 dagen na dosering in gezonde vrijwilligers aanwezig.  De biomarker data laten ook zien dat JAK1 bij een éénmaal daagse dosis van GLPG0634 in gezonde vrijwilligers de gehele dag geremd blijft.

Het hele artikel is te lezen op de ACR website.  Nadat de poster is gepresenteerd zal het artikel als PDF beschikbaar zijn op de website van Galapagos: www.glpg.com.

Details van de Fase II klinische studie
In de klinische Proof-of-Concept Fase II studie met GLPG0634 zijn 36 reumapatiënten betrokken die onvoldoende reageren op de standaard behandeling met methotrexaat (MTX).  Het doel is om de werkzaamheid en veiligheid van GLPG0634 bij behandeling van reuma aan te tonen.  Drie groepen van 12 patiënten met matige tot ernstige reuma kregen voor een periode van vier weken een 1x dan wel 2x daagse dosering van GLPG0634 of een placebo.  Alle patiënten continueerden de standaard therapie met MTX.  Het primaire effectiviteits-eindpunt zal de bepaling van de zgn. ACR20 score[1] zijn, het standaard meetpunt voor klinische studies in reumapatiënten.  Daarnaast wordt gekeken naar verbetering van de DAS28, ACR50 en ACR70 waarden.  De veiligheid, tolerantie en farmacokinetische eigenschappen van GLPG0634 in reumapatiënten worden ook geëvalueerd. 

Over kandidaat-medicijn GLPG0634
GLPG0634 is een oraal beschikbare, nieuwe Janus kinase (JAK) remmer die selectief is voor JAK1.  Het molecuul is ontwikkeld door Galapagos.  JAK’s zijn kritische componenten van signalerings-mechanismen die gebruikt worden door een aantal cytokines en groeifactoren, inclusief diegene die bij reumapatiënten geactiveerd zijn.  JAK remmers hebben in reuma studies lange termijn effectiviteit aangetoond met een snelle klinische respons.  Galapagos’ kandidaat medicijn GLPG0634 onderscheidt zich van andere JAK remmers door specifieke binding aan JAK1.  Dit zou kunnen leiden tot een beter veiligheidsprofiel.  

GLPG0634 heeft uitstekende activiteit laten zien in in vitro biochemische studies en in reuma-diermodellen.  Bovendien zijn zowel preklinische- alsook Fase I studies in gezonde vrijwilligers succesvol afgerond.

 

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met zeven programma’s in de klinische fase en meer dan vijftig chemische molecuul programma’s in onderzoek en preklinische ontwikkeling.  Via risicodragende allianties met GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Janssen Pharmaceutica, Roche en Servier kan Galapagos mogelijk tot €2,8 miljard aan succesbetalingen ontvangen plus royalty’s.  Galapagos heeft meer dan 800 medewerkers in zeven landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com

CONTACT

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Om op 22 november bij de presentatie in Leiden aanwezig te zijn kunt u zich registreren via ir@glpg.com.

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.[1] ACR20 (American College of Rheumatology 20%) score betekent een verbetering van minimaal 20% in het aantal gezwollen en gevoelige gewrichten alsook een verbetering van 20% van drie van de vijf andere meetpunten van ziekteactiviteit.