Galapagos en Ryvu kondigen onderzoekssamenwerking aan

Mechelen, België en Krakau, Polen; 16 april 2020, 07.30 CET – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) en Ryvu Therapeutics S.A. (WSE: RVU) kondigen vandaag een samenwerking aan voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen in ontstekingsziekten.

Ryvu is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van first-in-class moleculen in ziektes met een hoge medische nood. De vandaag aangekondigde samenwerking is gebaseerd op een door Ruvy geïdentificeerde nieuwe target, en Ryvu brengt haar technologie en het gerelateerde intellectueel eigendom in. Ryvu en Galapagos zullen allebei middelen ter beschikking stellen om de samenwerking te ondersteunen, en zullen gebruik maken van hun expertise op het gebied van high-throughput screening, biologie, medicinale chemie en toxicologie.

De samenwerking is een gezamenlijk onderzoek waarbij Ryvu verantwoordelijk zal zijn voor de early stage molecuulontwikkeling. De overeenkomst geeft Galapagos een exclusieve optie om het betrokken intellectuele eigendom van Ryvu in licentie te nemen, en dit verder te ontwikkelen gedurende de samenwerking. Indien vooraf overeengekomen criteria worden behaald en Galapagos gebruik maakt van haar optie om de licentie te nemen, zal Galapagos volledig verantwoordelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van het programma.

In ruil voor wereldwijde ontwikkelings- en commercialisatierechten voor Galapagos, ontvangt Ryvu een upfront vergoeding en komt het bedrijf in aanmerking voor betalingen voor de uitoefening van de optie, alsook voor verdere mijlpaalbetalingen en royalty’s.

“Wij vinden dat de samenwerking met Ryvu uitstekend past in onze strategie, aangezien beide bedrijven gedreven worden door de zoektocht naar nieuwe medicijnen voor onvervulde medische behoeften” zei dr. Piet Wigerinck, Chief Scientific Officer bij Galapagos. “We kijken uit naar de samenwerking met het Ryvu-team om deze target verder te ontwikkelen.”

Pawel Przewiezlikowski, Chief Executive Officer bij Ryvu, voegt toe: “We zijn verheugd om samen te werken met Galapagos, een echt rolmodel voor de Europese biotechnologiesector. Tijdens de gezamenlijke discussies over de samenwerking hebben onze teams een sterke verstandhouding opgebouwd, en de basis gelegd voor een veelbelovende start van dit nieuwe project met deze veelbelovende nieuwe target”.

Over Galapagos

Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Meerdere geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziekten. Onze pijplijn bestaat uit zowel vroege onderzoeksprogramma’s tot Fase 3-studies in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, het ontwikkelen en de commercialisatie van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact:

Investeerders:

Elizabeth Goodwin
VP Investor Relations
+1 781 460 1784

Sofie Van Gijsel
Director Investor Relations
+32 485 19 14 15
ir@glpg.com

Media:
Carmen Vroonen
Senior Director Communications & Public Affairs
+32 473 82 48 74

Evelyn Fox
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com

Galapagos toekomstgerichte verklaringen

Dit bericht bevat toekomstgerichte verklaringen, zoals onder andere verklaringen omtrent het succes van de samenwerking met Ryvu, de identificatie en validatie van een target door Ryvu, de mogelijke toekomstige uitoefening van de aan Galapagos toegekende optie, het werkingsmechanisme en profiel van, evenals de timing en resultaten van klinische studies met, en de potentiële commercialisering van molecule die voort zouden komen uit enig in licentie genomen programma, en verklaringen omtrent toekomstige betalingen voor de uitoefening van de optie, mijlpalen en royalty’s. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos’ resultaten, prestaties, financiële toestand en liquiditeitspositie, en de resultaten van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: Galapagos’ verwachtingen betreffende enig toekomstig in licentie genomen ontwikkelingsprogramma (waaronder verwachtingen omtrent diens potentieel om tegemoet te komen aan de grote onvervulde medische noden) kunnen onjuist zijn, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit huidige en toekomstige onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van de molecule(n) niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden, en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van Galapagos’ productkandidaten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

Over Ryvu Therapeutics

Ryvu Therapeutics is een klinisch biofarmaceutisch bedrijf dat geneesmiddelen ontwikkelt die kleine moleculen zijn gericht op nieuwe oncologische targets. In de pijplijn maakt men gebruik van diverse therapeutische mechanismen die worden gedreven door de meest recente kennis omtrent kankerbiologie, inclusief kleine moleculen gericht op targets voor kinase, synthetische letaliteit, immuno-oncologie en kankermetabolisme. SEL120 is een selectieve CDK8 kinaseremmer voor de potentiële behandeling van hematologische maligniteiten en solide tumoren, en is in klinische ontwikkeling voor de behandeling van acute myeloïde leukemie en het myelodysplastisch syndroom. SEL24/MEN1703 is een duale PIM/FLT3 kinase remmer en is in licentie gegeven aan de Menarini Group voor de klinische ontwikkeling in acute myeloïde leukemie. Ryvu is genoteerd op de aandelenbeurs van Warschau, Polen (WSE:RVU). Meer informatie op  www.ryvu.com.

Contact Ryvu:

Media:

Natalia Baranowska
+48 784 069 418
natalia.baranowska@ryvu.com

Investeerders:
Julia Balanova
+1 646 378 2936
jbalanova@troutgroup.com

 

Bijlage