Galapagos creëert nieuwe inschrijvingsrechtenplannen  

Mechelen, België; 6 mei 2022, 22.01 CET; gereglementeerde informatie –– Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt vandaag aan dat haar raad van bestuur 2.326.025 inschrijvingsrechten heeft gecreëerd onder nieuwe inschrijvingsrechtenplannen ten gunste van bepaalde leden van het personeel van de vennootschap en haar dochtervennootschappen.

De raad van bestuur van Galapagos heeft op 6 mei 2022 “Inschrijvingsrechtenplan 2022 BE”, bestemd voor de personeelsleden van de vennootschap en haar Belgische dochtervennootschap, “Inschrijvingsrechtenplan 2022 RMV”, bestemd voor de werknemers van haar Franse dochtervennootschap, en “Inschrijvingsrechtenplan 2022 ROW”, bestemd voor de werknemers van haar overige niet-Belgische dochtervennootschappen, goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Onder deze inschrijvingsrechtenplannen werden 2.326.025 inschrijvingsrechten gecreëerd onder voorbehoud van aanvaarding door de begunstigden.

De inschrijvingsrechten aangeboden op 6 mei 2022 hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod en een uitoefenprijs van €57,46 (de slotkoers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam en Brussel op de dag voorafgaand aan de datum van het aanbod). De inschrijvingsrechten zijn niet overdraagbaar. De inschrijvingsrechten toegekend onder Inschrijvingsrechtenplan 2022 BE kunnen in principe niet worden uitgeoefend vóór 1 januari 2026. De inschrijvingsrechten aangeboden onder Inschrijvingsrechtenplan 2022 RMV en Inschrijvingsrechtenplan 2022 ROW worden in principe definitief verworven en uitoefenbaar in schijven: met 25% van elk aanbod dat kan worden uitgeoefend vanaf 1 januari 2024, 25% vanaf 1 januari 2025 en 50% vanaf 1 januari 2026. Elk inschrijvingsrecht geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel. Als de inschrijvingsrechten worden uitgeoefend, zal Galapagos voor de daaruit voortvloeiende nieuwe aandelen een aanvraag indienen om ze te laten opnemen tot verhandeling op een gereglementeerde markt. De inschrijvingsrechten op zich zullen niet worden genoteerd aan een beurs.

Op datum van vandaag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Galapagos €355.098.660,11; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bedraagt 65.648.221, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de “noemer”); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie. Het totaal aantal rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt (i) 9.291.134 inschrijvingsrechten onder verschillende uitstaande inschrijvingsrechtenplannen in hoofdzaak bestemd voor werknemers, wat overeenstemt met 9.291.134 stemrechten die kunnen worden verkregen door de uitoefening van die inschrijvingsrechten, en (ii) één inschrijvingsrecht uitgegeven aan Gilead Therapeutics om in te schrijven op een maximum aantal aandelen dat voldoende is om het aandeelhouderschap van Gilead en haar verbonden personen te brengen tot 29,9% van het daadwerkelijk uitgegeven en uitstaande aantal aandelen na de uitoefening van het inschrijvingsrecht. Dit houdt evenwel geen rekening met de 2.326.025 inschrijvingsrechten van Inschrijvingsrechtenplan 2022 BE, Inschrijvingsrechtenplan 2022 RMV en Inschrijvingsrechtenplan 2022 ROW die werden gecreëerd onder voorbehoud van aanvaarding. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan.

Over Galapagos
Galapagos NV ontdekt, ontwikkelt en commercialiseert geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma’s tot en met fase 3-studies over ontstekingsziekten, fibrose en andere indicaties. Onze ambitie is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve geneesmiddelen. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact
Investeerders:
Sofie Van Gijsel
Head of Investor Relations
+1 781 296 1143

Sandra Cauwenberghs
Director Investor Relations
+32 495 58 46 63
ir@glpg.com

Media:
Marieke Vermeersch
Head of Corporate Communications
+32 479 490 603
media@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

 

Bijlage