Galapagos boekt recordomzet in 2012, klinische pijplijn is veelbelovend

This is a correction of the announcement from 07:30 08.03.2013 CET. Reason for the correction:
 • Totale omzet €153 miljoen (+36%) t.o.v. verwachting van €150 miljoen
 • Operationeel verlies vóór bijzondere lasten €2,1 miljoen als gevolg van €10 miljoen vooruitgeschoven investering in ‘634 (totale programma-budget blijft  onveranderd)
 • Eindejaars  kaspositie €94,7 miljoen, exclusief €20,7 miljoen aan nog te ontvangen succesbetalingen voor 2012 en €25 miljoen gegarandeerd en betaalbaar door de Franse overheid (CIR)
 • Externe omzetgroei van de service divisie met 10% tot €65,8 miljoen, stijging van de segmentwinst voor de lopende business tot €9,1 miljoen, in lijn met 2011
 • 2012 overeenkomst met AbbVie voor GLPG0634, totale waarde $1,35 miljard plus dubbelcijferige royalty’s
 • Drie Fase 2 en meerdere Fase 1 programma’s in een veelbelovende klinische pijplijn aan het eind van 2013
 • Verwachtingen voor 2013: omzet van 160 miljoen

Audio-webcast presentatie om 10.00 uur, inbelnummer +32-2290-1608, www.glpg.com

Mechelen, België; 8 maart 2013 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) maakt haar financiële resultaten voor 2012 bekend, geeft een toelichting op de belangrijkste gebeurtenissen van 2012 en geeft een verwachting af voor 2013.

“In 2012 heeft Galapagos het leiderschap opgeëist in het JAK1-veld voor medicijnen tegen ontstekingsziekten,” stelt CEO Onno van de Stolpe.  “De wereldwijde samenwerking met AbbVie op GLPG0634 en het  inlicenceren van een andere JAK1 door GSK bieden ons twee routes naar succes met de door ons ontwikkelde stoffen;  deze kunnen medicijnen worden voor drie verschillende ontstekingsziekten waarvoor dringend een behandeling nodig is.  De R&D divisie blijft resultaten en succesbetalingen afleveren binnen de allianties met farmabedrijven.  Ook wordt er vooruitgang geboekt in zowel het taaislijmziekte- als in onze andere onderzoeksprogramma’s.  De servicedivisie kende een solide 2012, met groei van de externe inkomsten en winstgevendheid in lijn met 2011.  Eind 2013 zal Galapagos drie Fase 2 programma’s hebben voor vier indicaties, meerdere Fase 1 studies plus preklinische kandidaat-medicijnen binnen de allianties en de interne programma’s.  Een schoolvoorbeeld van een brede en volwassen wordende pijplijn”

“Het businessmodel van Galapagos is gebaseerd op de ontvangst van aanzienlijke inkomsten uit licenties, allianties en fee-for-service.  De inkomsten van de Groep kwamen deels uit €37,2 miljoen aan erkende inkomsten van de $150 miljoen upfront betaling van AbbVie.  Daarnaast leidde de productiviteit van R&D tot €50,2 miljoen aan betalingen uit de allianties en andere R&D inkomsten.  BioFocus en Argenta presteerden goed in 2012.  De externe inkomsten van de servicedivisie stegen met 10% waarmee de divisie steeds minder afhankelijk wordt van interne inkomsten.  Bovendien helpt de servicedivisie op deze manier mee met het financieren van de R&D pijplijn.  Al deze factoren samen hebben ervoor gezorgd dat Galapagos een record Groepsomzet kan rapporteren.  De liquide activa bedroegen €115,4 miljoen, rekening houdend met een €10 miljoen vooruitgeschoven investering in 2012 voor de Fase 2b studie met GLPG0634.  Het totale budget voor externe uitgaven voor dit programma blijft onveranderd op €70 miljoen.  Bovendien heeft Galapagos onbeperkte en onvoorwaardelijke nog te ontvangen inkomsten van €25 miljoen van de Franse overheid (CIR)  te vorderen, waarvan het eerste deel betaalbaar is begin 2014,” aldus Guillaume Jetten, CFO van Galapagos. 

Kerngetallen (geconsolideerd)
(€ miljoenen, met uitzondering van het netto resultaat per aandeel)

  Voortgezette
Bedrijfsactiviteiten
31 dec 2012
Voortgezette
Bedrijfsactiviteiten
31 dec 2011¹

 
Omzet 153,0 112,9
Services verkoopkosten -48,2 -39,1
R&D kosten -80,3 -84,5
Algemeen & administratie -24,5 -22,1
Sales & marketing -2,1 -2,3
Operationeel resultaat vóór bijzondere lasten -2,1 -35,1
Kosten voor herstructurering en integratie -2,5
Resultaat van desinvestering -2,0 5,2
Operationeel resultaat -6,6 -29,9
Netto resultaat voor de periode -5,7 -30,1
Basis resultaat per aandeel (€) -0,22

 
-1,13

 
Liquide middelen2) 3) 94,7 32,6

Opmerkingen:

 1. 2011 cijfers zijn voor voortgezette bedrijfsactiviteiten, met minimale verschillen voor boekhoudkundige vergelijking met 2012
 2. Liquide middelen op 31 december 2012 waren exclusief €20,7 miljoen nog te ontvangen opbrengsten erkend in 2012
 3. Liquide activa betreffen cash en nog te ontvangen succesbetalingen

Financiële informatie

Omzet
Galapagos’ omzet bedraagt voor 2012 €153 miljoen, een stijging van 36% in vergelijking met  2011. De servicedivisie richtte in 2012 de aandacht op het verhogen van de externe business. De externe inkomsten stegen met 10% ten opzichte van 2011 tot €65,8 ondanks de sluiting van de BioFocus vestiging in Basel en het overbrengen van de high throughput screening activiteiten naar Chesterford Park in Engeland.  De R&D divisie rapporteerde een omzet van €87,2 miljoen, behaald door aanzienlijke succesbetalingen binnen de allianties en €37,2 aan erkende inkomsten van de betaling van $150 miljoen door AbbVie. 

Bedrijfsresultaat
Het nettoverlies van Galapagos bedraagt voor 2012 €5,7 miljoen, of €0,22 verlies per aandeel, vergeleken met €30,1 miljoen, of €1,13 verlies per aandeel in 2011. 

De R&D divisie boekte in 2012 een segment verlies van  €3,5 miljoen, vergeleken met €40,5 miljoen vorig jaar.  R&D kosten bedroegen €80,3 miljoen, vergeleken met €84,5 miljoen vorig jaar.

De servicedivisie BioFocus en Argenta rapporteerde een brutomarge van 33,7% (’11: 31,7%) op externe omzet en een segmentresultaat van €8,2 miljoen, vergeleken met €9,0 miljoen vorig jaar.  Het gerapporteerde resultaat voor de divisie over 2012 is inclusief de eenmalige investering om de high-throughput screening in de UK op te bouwen als gevolg van de transfer vanuit Basel. Wanneer het resultaat wordt gecorrigeerd met deze factor is de winstgevendheid van de lopende zaken in lijn met 2011.

De algemene en administratieve kosten stegen tot €24,5 miljoen.  Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door de implementatiekosten van een ERP systeem binnen het hele bedrijf.  Dit systeem zorgt voor een betere kostenbeheersing en efficiëntere inkoop.  De implementatie is nu geheel afgerond. Er waren ook eenmalige payroll kosten die verband hielden met het afsluiten van de AbbVie overeenkomst.  Algemene en administratieve kosten als onderdeel van de Groepsomzet daalden tot 16,0% vergeleken met 19,6% in 2011.

Kosten voor herstructurering en integratie van €2,5 miljoen houden verband met de sluiting van de vestiging in Basel en reorganisatiekosten. Het resultaat van desinvesteren van €2 miljoen houdt verband met de liquidatiekosten van slapende juridische entiteiten en een succes betaling die van Evotec ontvangen werd in verband met verkoop van Compound Focus in 2011.

Liquide Activa positie
Op 31 december 2012 bedroeg de kaspositie €94,7 miljoen.  De liquide activa van €115,4 miljoen aan het eind van het jaar 2012 (€48,5 miljoen aan het eind van 2011)  zijn inclusief €20,7 miljoen nog te ontvangen succesbetalingen die in 2012 erkend waren en waarvoor de betalingen verwacht worden in Q1 2013.  De positie werd negatief beïnvloed door de vooruitgeschoven voorbereidingen van de Fase 2b studie met GLPG0634.  Hierdoor werd €10 miljoen eerder dan gepland uitgegeven in 2012.  De totale verwachte uitgaven voor de Fase 2 studies in reuma blijven onveranderd.  Daarbij vermeldt de balans van Galapagos nog onvoorwaardelijk te ontvangen inkomsten van de Franse overheid (Crédit d’Impôt Recherche)[1] voor een bedrag van  €25 miljoen, betaalbaar in drie jaarlijkse schijven waarvan de eerste begin 2014.  Een aanzienlijk deel van deze te verwachten betaling kan indien noodzakelijk naar kasgeld worden omgezet.

Successen in de bedrijfsvoering

Op 29 februari 2012 kondigden Galapagos en Abbott (nu AbbVie) een wereldwijde samenwerking aan om GLPG0634 voor de behandeling van auto-immuunziekten te ontwikkelen en te commercialiseren.  Met het tekenen van de overeenkomst deed AbbVie een eerste betaling van $150 miljoen voor de rechten verbonden aan deze samenwerking.  Deze upfront betaling zal erkend worden over een periode van 30 maanden en draagt bij aan de omzet van Galapagos voor de komende drie jaar.  Bij succesvolle afronding door Galapagos van de Fase 2 studies voor reuma zal AbbVie het programma licenseren voor een éénmalige betaling van $200 miljoen.  AbbVie is daarna alleen verantwoordelijk voor de Fase 3 klinische ontwikkeling en heeft ook de wereldwijde productierechten.  Bij het bereiken van bepaalde mijlpalen voor ontwikkeling, registratie en verkoop van het medicijn, zal Galapagos nog verdere succesbetalingen van AbbVie ontvangen.  Deze betalingen kunnen oplopen tot $1 miljard met daarnaast trapsgewijs oplopende dubbelcijferige royalty’s op de netto verkopen.  Galapagos heeft co-marketing rechten op GLPG0634 in de Benelux.

R&D divisie
Galapagos vergrootte het momentum in haar R&D pijplijn eind 2012.  Het jaar werd afgesloten met 4 klinische, 6 preklinische en meer dan 30 onderzoeksprogramma’s.  Galapagos ligt op koers voor een volwassen pijplijn met drie programma’s in Fase 2 en meerdere programma’s in Fase 1 aan het eind van 2013. 

Op gebied van ontstekingsziekten:

 • Gerapporteerde bevestiging van de werking en veiligheid van GLPG0634 in een klinische doseringsstudie met 90 reumapatiënten in meerdere centra
 • Opening van IND voor GLPG0634 in de VS
 • GSK nam in februari 2012 licentie op GLPG0555 en GLPG0778 en meldde recent de start van Fase 2 studies met GLPG0778 voor psoriasis en lupus
 • Uitstekend PK profiel en meer dan 90% remming van een biomarker in eerste Fase I klinische studie in de mens met GLPG0974
 • Start van tweede Fase 1 studie met meervoudige, oplopende doseringen met GLPG0974
 • Levering van een kandidaat-medicijn binnen artrose-alliantie met Servier, twee kandidaat-medicijnen binnen de alliantie met Janssen Pharmaceutica en een vijfde kandidaat-medicijn binnen de alliantie met GSK
 • Op gebied van oncologie:
  • Fase 1b klinische studie in kankerpatiënten met kandidaat-medicijn GLPG0187 afgerond
 • Op gebied van infectieziekten:
  • Kandidaat-medicijn tegen Methicillin-resistente Staphylococcus Aureus (MRSA)
 • Op gebied van weesgeneesmiddelen:
  • Ontdekking van een potentiator in het taaislijmziekte programma
 • Overig:
  • GLPG0492 voor cachexia beëindigd
  • Voortzetting van 30 onderzoeksprogramma’s, inclusief antilichamen-programma’s met MorphoSys
  • Agentschap IWT van de Vlaamse overheid kent 3-jarige subsidie toe voor ontwikkeling van nieuwe antibiotica en 2,5-jarige subsidie voor onderzoek naar behandeling van patiënten met Inflammatory Bowel Disease

Servicedivisie

 • BioFocus
  • Drug discovery samenwerking tussen Argenta, BioFocus en AstraZeneca op gebied van ademhalings- en ontstekingsziekten
  • Target discovery overeenkomst met Ono Pharma op gebied van allergische aandoeningen
  • Drug discovery overeenkomst met Ono Pharma op gebied van CNS ziekten
  • Behalen mijlpaal binnen drug discovery samenwerking met UCB
    
 • Argenta
  • Samenwerking met University of Cambridge op gebied van pijnbestrijding
  • Drug discovery overeenkomst met ANTABIO op gebied van infectieziekten

Algemeen

 • Gemiddeld dagelijks handelsvolume/waarde in 2012 was 79.815 aandelen/€1,4 miljoen
 • Galapagos won de European Mediscience Awards voor CEO van het jaar en Deal van het jaar.

Vooruitzichten 2013
De Fase 2b studie voor GLPG0634 start in het tweede kwartaal van 2013, in lijn met de planning om de volledige Fase 2 studie af te ronden en de resultaten aan AbbVie te kunnen leveren eind 2014.   Galapagos verwacht duidelijke voortgang te boeken in zowel gepartnerde als niet-gepartnerde R&D programma’s.  De pijplijn breidt zich verder uit over een steeds breder ziektegebied met als gevolg dat er eind 2013 drie Fase 2 en meerdere Fase 1 klinische studies zullen lopen.  Galapagos geeft voor 2013 een omzetverwachting af van €160 miljoen.   

Financieel Jaarverslag 2012
Op dit moment is Galapagos haar jaarrekening voor het jaar, eindigend op 31 december 2012, aan het afronden.  De accountant heeft bevestigd dat de audit-controle, die vrijwel klaar is, geen correcties heeft opgeleverd die zouden moeten worden doorgevoerd in de financiële informatie in dit persbericht.  Als er toch nog correcties zouden komen tijdens de afrondingsfase van de controle, dan zal een aanvullend persbericht worden uitgebracht.  Galapagos gaat ervan uit dat het volledige geauditeerde Financieel Jaarverslag over 2012 vóór of rond 29 maart 2013 gepubliceerd zal worden.

Teleconferentie en webcast presentatie

Galapagos zal vandaag om 10.00 uur een voor iedereen toegankelijke teleconferentie houden.  Deze teleconferentie wordt ook via audio-webcast uitgezonden.  Voor deelname aan de teleconferentie kunt u +32-2290-1608 bellen, minimaal tien minuten voor aanvang.  Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen.  Kijk op www.glpg.com om toegang te krijgen tot de audio-webcast presentatie.  De presentatie zal onmiddellijk na de uitzending beschikbaar zijn om te herbeluisteren.

Financiële agenda
27 maart 2013               R&D Update in New York, USA
30 april 2013                 Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Mechelen, België
17 mei 2013                  Business update eerste kwartaal 2013        
9 augustus 2013 Resultaten eerste halfjaar 2013                             
15 november 2013         Business update derde kwartaal 2013       
7 maart 2014                 Presentatie jaarcijfers 2013                            

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft een grote pijplijn met vier klinische, zes preklinische, en 30 discovery molecuul- en antilichaam programma’s in taaislijmziekte, inflammatie, antibiotica, metabolische ziektes, en andere indicaties.
GLPG0634 is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en andere ontstekingsziekten en zal klinische Fase 2b ingaan.  AbbVie en Galapagos zijn een wereldwijde samenwerking aangegaan waarbij AbbVie verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling en commercialisatie na Fase 2b.  Galapagos heeft een andere selectieve JAK1 inhibitor in Fase 2 in lupus en psoriasis, GSK 2586184 (voorheen GLPG0778, gelicentieerd door GSK in 2012).  GLPG0187, een nieuwe integrine receptor antagonist in ontwikkeling voor metastase, bevindt zich in een Fase 1b patiënten studie; GLPG0974 is de eerste GPR43 remmer die klinisch geëvalueerd wordt voor de behandeling van IBD; een Proof of Concept Fase 2 studie zal gestart worden in Q2 2013.
De Galapagos Groep, inclusief de fee-for-service bedrijven BioFocus, Argenta en Fidelta, heeft meer dan 800 medewerkers in vijf landen, met haar hoofdkwartier in Mechelen, België.  Meer informatie over het bedrijf en de programma’s in klinische ontwikkeling kan u vinden op www.glpg.com

CONTACT

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.[1] Crédit d’Impôt Recherche verwijst naar een innovatie subsidie van de Franse overheid