Galapagos benoemt Andrew Dickinson tot Niet-Uitvoerend, Niet-Onafhankelijk Bestuurder van haar Raad van Bestuur

Mechelen, België; 26 maart 2024; 21:01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft vandaag aangekondigd dat de Raad van Bestuur tijdens haar vergadering van 26 maart 2024 de heer Dickinson heeft gecoöpteerd als Niet-Uitvoerend, Niet-Onafhankelijk Bestuurder.

Andrew Dickinson is Gilead’s Chief Financial Officer (CFO) en vervangt Daniel O’Day, Gilead’s voorzitter en Chief Executive Officer (CEO), die lid was van de Raad van Bestuur van Galapagos van 22 oktober 2019 tot 26 maart 2024.

De heer Dickinson trad in 2016 in dienst bij Gilead. Voor zijn huidige rol als CFO was hij hoofd van bedrijfsontwikkeling en strategie van het bedrijf. Voordat hij bij Gilead in dienst trad, werkte de heer Dickinson bij Lazard als wereldwijd co-head van de healthcare investment banking divisie. Eerder in zijn carrière was hij General Counsel en Vice President Corporate Development bij Myogen, Inc., dat in 2006 door Gilead werd overgenomen. De heer Dickinson is tevens lid van de Raad van Bestuur van Sutter Health.

“Namens de Raad van Bestuur van Galapagos ben ik zeer verheugd Andy te verwelkomen in onze Raad van Bestuur,” zei Dr. Paul Stoffels1, CEO en voorzitter van Galapagos. “Andy voegt waardevolle ervaring in bedrijfsontwikkeling, financiële transacties en investeringsbeslissingen toe aan onze Raad van Bestuur terwijl we ons bedrijf blijven positioneren voor waarde creatie voor al onze belanghebbenden. De Raad van Bestuur en ikzelf willen Dan ook oprecht bedanken voor zijn waardevolle bijdrage aan de Raad van Bestuur van Galapagos.”

“Ik vind het een eer om Dan’s rol als lid van de Raad van Bestuur van Galapagos over te nemen,” zegt de heer Dickinson. “Ik kijk ernaar uit om met het team samen te werken en bij te dragen aan de missie van het bedrijf om te pionieren voor patiënten en innovatie te versnellen om belangrijke medische behoeften aan te pakken.”  

Over Galapagos
Wij zijn een biotechnologiebedrijf met vestigingen in Europa en de VS dat zich toelegt op de ontwikkeling van baanbrekende geneesmiddelen voor meer levensjaren en levenskwaliteit. We richten ons op grote onvervulde medische behoeften en combineren diepgaande wetenschap, technologie en samenwerkingsbenaderingen om een brede pijplijn te creëren van best-in-class kleine moleculen, CAR-T-therapieën en biologische geneesmiddelen in oncologie en immunologie. Met mogelijkheden van laboratorium tot patiënt, inclusief een gedecentraliseerd point-of-care CAR-T productienetwerk, zijn we toegewijd aan het uitdagen van de status quo en het leveren van resultaten voor onze patiënten, werknemers en aandeelhouders. Ga voor meer informatie naar http://www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X (voorheen Twitter).

Contact

Media
Marieke Vermeersch 
+32 479 490 603 
media@glpg.com  
Investeerders
Sofie Van Gijsel 
+1 781 296 1143
ir@glpg.com

Sandra Cauwenberghs 
+32 495 58 46 63
ir@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, die allen bepaalde risico’s en onzekerheden inhouden. Deze verklaringen worden vaak, maar niet altijd, gedaan door het gebruik van woorden of uitdrukkingen als “zullen“, “lange termijn” en “vooruit” en vergelijkbare uitdrukkingen. Deze verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen betreffende de benoeming van een nieuwe bestuurder. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van ons management, en zijn geen garantie voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen onbekende en bekende risico’s, onzekerheden en andere factoren inhouden, die ertoe zouden kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van enig historische of toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen die door deze verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, het risico dat we niet in staat zullen zijn de verwachte voordelen van de benoeming van de nieuwe bestuurder te realiseren. Een meer uitgebreide lijst en beschrijving van deze risico’s, onzekerheden en andere factoren kan worden gevonden in de documenten en verslagen die wij indienen bij de Securities and Exchange Commission (SEC), daarin begrepen ons meest recente jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC, zoals aangevuld en/of gewijzigd door andere documenten en verslagen die we bij de SEC hebben ingediend of in de toekomst zullen indienen. Gelet op deze risico’s en onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Bovendien, zelfs als onze resultaten, prestaties of verwezenlijkingen overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen. De toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit persbericht. Wij wijzen uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.


1 In dit persbericht moet ‘Dr. Paul Stoffels’ worden gelezen als ‘Dr. Paul Stoffels, handelend via Stoffels IMC BV’.

Bijlage