Galapagos behaalt recordomzet en netto winst in 2009 en voorziet aanhoudende winstgevendheid

 • Totale omzet €106 miljoen (+34%)
 • Netto winst €3 miljoen
 • R&D omzet €63,8 miljoen (+76%), voornamelijk door succesbetalingen uit allianties
 • BioFocus: winst uit normale bedrijfsvoering van €7,9 miljoen (+174%)
 • Eindejaar kaspositie €47,4 miljoen
 • Vier programma’s in klinische fase
 • Verwachtingen voor 2010: winstgevend en positieve kasstroom, omzet meer dan €135 miljoen

Klik hier om toegang te krijgen tot de audio-webcast presentatie om 10.00 uur, inbelnummer +32 2290 1791

Mechelen, België; 5 maart 2010 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) maakt haar financiële resultaten over 2009 bekend en licht de succesvolle uitvoering van haar strategie toe.

Galapagos heeft haar financiële doelstellingen voor 2009 overtroffen.  De totale omzet over 2009 bedroeg €106,0 miljoen.  Dit betekent een groei van 34% ten opzichte van de pro forma herberekende omzet over 2008[1].  De omzet van de R&D divisie steeg naar een record van €63,8 miljoen, een stijging van 76% ten opzichte van 2008.  De service divisie liet een externe omzet van €43,1 miljoen zien, een organische groei van 13% ten opzichte van de pro forma herberekende omzet over 20081, en een divisie resultaat van €7,9 miljoen, meer dan een  verdubbeling van de €2,9 miljoen in 2008.  De forse toename van de betalingen uit de allianties, in combinatie met de winst van de servicedivisie heeft gezorgd voor een operationele winst van €1,7 miljoen, een verbetering van €10 miljoen ten opzichte van 2008.  Deze winst leidt, rekening houdende met de erkenning van actieve belastinglatenties uit de bedrijfsvoering in het Verenigd Koninkrijk, tot een netto winst van €3,0 miljoen, €15,2 miljoen hoger dan het resultaat van 2008.  Galapagos sloot het boekjaar 2009 af met een kaspositie van €47,4 miljoen, €9,4 miljoen hoger dan de verwachting.

Voor 2010 bevestigt Galapagos de verwachting voor een omzet van minstens €135 miljoen, winstgevendheid, een positief bedrijfsresultaat en positieve kasstroom.

Galapagos boekte in 2009 grote vooruitgang met zowel haar productontwikkeling als haar services.  Het bedrijf rondde de Fase I studies met haar belangrijkste programma (kandidaat-medicijn GLPG0259) met succes af.  Naar verwachting start in de tweede helft van 2010 de Fase II studie in reuma-patiënten.  In totaal heeft Galapagos in 2009 4 programma’s in de klinische fase gebracht, 2 preklinische kandidaat-medicijnen ontwikkeld en voortgang geboekt in de meer dan 40 onderzoeksprogramma’s.  Galapagos heeft nieuwe strategische overeenkomsten getekend met Merck en Roche, wat een verdere versterking betekende van haar alliantiestrategie.  Verder breidde Galapagos de artritis-alliantie met GSK verder uit, de derde uitbreiding sinds de start in 2006.  De zeven allianties met grote farma-bedrijven hebben sinds 2006 meer dan €110 miljoen aan betalingen opgeleverd.  De servicedivisie BioFocus profiteerde van haar leidende positie met de verlenging van de  lopende partnerships en het aangaan van nieuwe samenwerkingen, waardoor de hogere marges gerealiseerd konden werden.

“2009 was een fantastisch jaar voor Galapagos.  Na de winstgevendheid van BioFocus vorig jaar, hebben we nu het punt bereikt in de ontwikkeling van het bedrijf waarbij de Galapagos Groep een netto winst laat zien,” zegt Guillaume Jetten, Chief Financial Officer van Galapagos.  “Wij geloven dat deze winstgevendheid blijvend is, en we een positieve kasstroom kunnen laten zien door de stijgende lijn van succesbetalingen uit onze farma-allianties gecombineerd met de omzet van de servicedivisie.”

Onno van de Stolpe, CEO en oprichter van Galapagos, geeft als commentaar: “In 2009 hebben wij bereikt wat we 10 jaar geleden bij de oprichting van dit bedrijf voor ogen hadden: een financieel onafhankelijk biotech-bedrijf bouwen met een pijplijn van nieuwe en baanbrekende medicijnen.  Door deze financiële onafhankelijkheid kunnen we ons nu richten op de volgende fase in de ontwikkeling van het bedrijf: het zelf ontwikkelen van weesgeneesmiddelen.  We streven ernaar om in 2010 onze innovatieve product portfolio verder te ontwikkelen en Galapagos uit te bouwen tot één van de meest succesvolle biotech-bedrijven in Europa.”

Kerngetallen (geconsolideerd)                       
(€ miljoenen, met uitzondering van het netto resultaat per aandeel)

  31 december 2009 Pro forma
31 december 2008*
Gerapporteerd
31 december 2008
Omzet 106,0 78,9 77,0
Verkoopkosten -25,1 -24,4 -27,8
Brutomarge 81,0 54,5 49,2
Andere inkomsten 0.8
R&D kosten -60,0 -38,3 -38,7
Algemene & administratieve -16,9 -19,1 -21,1
Sales & marketing -2,1 -2,2 -2,3
Kosten voor herstructurering en integratiekosten -0,3 -3,1 -3,1
Operationeel resultaat 1,7 -8,3 -15,2
Nettowinst (verlies) voor de periode 3,0 -12,2 -14,6
Nettowinst (verlies) per aandeel 0,14 -0,58 -0,69
       
Liquide middelen 47,4 27,3 27,3

*De pro forma cijfers laten de resultaten van de San Diego vestiging van BioFocus buiten beschouwing, en zijn gecorrigeerd voor de boeking van de Franse belastingteruggave op onderzoekskosten en andere inkomsten als omzet

Financiële informatie

Omzet
Galapagos’ omzet over 2009 is met 34% gestegen tot €106,0 miljoen (pro forma 2008: €78,9 miljoen).  BioFocus genereerde €56,5 miljoen aan omzet (+6%), inclusief €13,4 miljoen aan intracompany -omzet die in de consolidatie werd geëlimineerd.  De service-divisie realiseerde een organische omzetgroei van 13%, een illustratie van de kracht van BioFocus’ markt positionering.  De R&D divisie zag een toename van haar inkomsten met 76% tot €63,8 miljoen, hoofdzakelijk dankzij succesbetalingen uit haar strategische allianties.

Bedrijfsresultaat
De netto winst van Galapagos voor 2009 bedroeg €3,0 miljoen, of €0,14 per aandeel.  Dat is een verbetering van €15,2 miljoen vergeleken met het verlies van €12,2 miljoen in 2008, of €0,58 per aandeel gebaseerd op pro forma 2008.  De kosten voor R&D stegen van €38,7 miljoen naar €60,0 miljoen waarmee het R&D-budget van Galapagos één van de hoogste was in de Europese biotech in 2009.  BioFocus rapporteerde een winst uit normale bedrijfsvoering van €7,9 miljoen vergeleken met de €2,9 miljoen in 2008.  Het substantieel betere resultaat van de servicedivisie werd was met name te danken aan een verbetering van de bruto marges (met name in de biologie-divisie), en het beter benutten van de capaciteit.  Algemene en administratieve kosten verminderden tot €16,9 miljoen (16% van de omzet) vergeleken met €19,1 miljoen in 2008 (24% van de omzet).  De nettowinst van Galapagos was mede het resultaat van de erkenning van actieve belastinglatenties uit de bedrijfsvoering in het Verenigd Koninkrijk ter grootte van €1,3 miljoen op grond van IFRS 3R en IAS 27R.

Kaspositie
Galapagos’ liquide middelen en kas-equivalenten bedroegen €47,4 miljoen per 31 december 2009, in vergelijking met €27,3 miljoen aan het eind van 2008.  De positieve kasstroom van zowel R&D als de servicedivisie, in combinatie met de succesvolle private aandelenplaatsing van €18,2 miljoen in oktober 2009, zorgden voor een cash-positie van €47,4 miljoen aan het eind van 2009.  Dat is €9,4 miljoen beter (25%) dan de in november (na de plaatsing) bijgestelde verwachting van €38,0 miljoen.

Operationele successen

R&D divisie

 • Mijlpalen bereikt in alle farma-allianties
 • Strategische alliantie getekend met Roche voor COPD (chronische longziekte)
 • Nieuwe strategische alliantie getekend met Merck voor ontstekingsziekten
 • Uitbreiding van eerste alliantie in metabolische zieketen met Merck naar hart- en vaatziekten
 • Verbreding van de artritis-alliantie met GSK
 • Afronding van de Fase I studies met kandidaat-medicijn GLPG0259 voor reuma met goed resultaat, zowel qua veiligheid als qua farmacologisch profiel
 • Afronding van Fase I studies met kandidaat-medicijn GLPG0187 voor metastase (uitgezaaide kanker) met goed veiligheidsprofiel en veelbelovende biomarker-resultaten
 • Start van Fase II studies met Nanocort®  voor opflakkeringen van multiple sclerosis
 • Start van Fase I studies met GLPG0555, het meest vergevorderde programma in de artritis-alliantie met GSK
 • Levering van twee kandidaat-medicijnen in de artritis-alliantie met GSK
 • Preklinische ontwikkeling van kandidaat-medicijn GLPG0492 voor cachexia (spierweefselverlies)
 • Goede voortgang in de antilichamen-alliantie met MorphoSys

Service-divisie

 • Verbetering van de marges en winstgevendheid van BioFocus
 • Verlenging van overeenkomsten met Amgen, Schering-Plough en Lilly
 • Nieuwe overeenkomsten getekend met o.a. Procter & Gamble, Opsona Therapeutics, Medicines for Malaria Ventures en de TB Alliance
 • €1,6 miljoen ontvangen voor acceptatie van targets  in de oncologie-samenwerking met Ortho Biotech Oncology Research & Development/Janssen Pharmaceutica
 • Versterking van het technologie-netwerk door partnerships met Oncodesign en DiscoveRx

Algemeen

 • Benoeming van Guillaume Jetten als Chief Financial Officer
 • Benoeming van Werner Cautreels als lid van de Raad van Bestuur van Galapagos
 • Succesvolle plaatsing van €18,2 miljoen (2.125.925 nieuwe aandelen)
 • Dagelijks GLPG handelsvolumes op EuroNext gestegen met 65% (van 32.000 in 2008 naar 53.000 in 2009)

Vooruitzichten 2010
Met de overname van Argenta Discovery 2009 Ltd in februari 2010 heeft Galapagos nu één van ‘s werelds grootste drug discovery servicedivisies gecreëerd.  De geplande inkomsten uit de zeven farma-allianties in combinatie met de sterke orderportefeuille van BioFocus en Argenta geven het management het vertrouwen om voor 2010 een omzetverwachting af te geven van minimaal €135 miljoen, met  winstgevendheid, een positief bedrijfsresultaat en positieve cash-flow.  Galapagos gaat ervan uit dat er in 2010 zes klinische studies zullen lopen, inclusief een Fase II studie met GLPG0259, het baanbrekende kandidaat-medicijn voor reuma dat gebaseerd is op een nieuw werkingsmechanisme.

Financieel Jaarverslag 2009
Op dit moment is Galapagos haar jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2009 aan het afronden.  De accountant heeft bevestigd dat de audit-controle, die vrijwel klaar is, geen correcties heeft opgeleverd die zouden moeten worden doorgevoerd in de financiële informatie in dit persbericht.  Als er toch nog correcties zouden komen tijdens de afrondingsfase van de controle, dan zal een aanvullend persbericht worden uitgebracht.  Galapagos gaat ervan uit dat het volledige geauditeerde Financieel Jaarverslag over 2009 vóór of op 1 april 2010 gepubliceerd zal worden.

 

Teleconferentie en webcast presentatie

Galapagos zal vandaag om 10.00 uur een voor iedereen toegankelijke teleconferentie houden.  Deze teleconferentie wordt ook via audio-webcast uitgezonden.  Voor deelname aan de teleconferentie kunt u +32 2290 1791 bellen, minimaal tien minuten voor aanvang.  Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen.  Klik hier om toegang te krijgen tot de audio-webcast presentatie.  De presentatie zal onmiddellijk na de uitzending beschikbaar zijn om te herbeluisteren.

 

Financiële agenda
27 april 2010                 Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering
14 mei 2010                  Business update eerste kwartaal halfjaar 2010
6 augustus 2010            Resultaten eerste halfjaar 2010
12 november 2010         Business update derde kwartaal 2010
4 maart 2011                 Presentatie jaarcijfers 2010

Over Galapagos
Galapagos is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Zij is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met vier programma’s in de klinische fase en meer dan veertig chemische molecuul programma’s in onderzoek en preklinische ontwikkeling.  Via risicodragende allianties met GlaxoSmithKline, Lilly, Janssen Pharmaceutica, Merck & Co. en Roche kan Galapagos mogelijk tot €3 miljard aan succesbetalingen ontvangen plus royalty’s.  Met de overname van Argenta heeft Galapagos nu meer dan 650 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com

CONTACT

Galapagos NV
Onno van de Stolpe, CEO
Tel: +31 6 2909 8028

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel. +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.[1]De cijfers voor 2008 zijn herzien rekening houdend met de verkoop van de vestiging in San Diego (VS), en het boeken van subsidies en Franse belastingteruggave op onderzoekskosten als omzet, om redenen van transparantie en in lijn met wat algemeen gebruikelijk is in de industrie.