FITZROY Fase 2 studie met filgotinib in ziekte van Crohn gepresenteerd op DDW 2016 als ‘late breaker’

Mechelen, België; 25 mei 2016, 22.00 CET: Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt de presentatie aan van gedetailleerde resultaten van de Fase 2 FITZROY studie met filgotinib in de ziekte van Crohn, op Digestive Disease Week (DDW[1]) 2016 in San Diego, CA, Verenigde Staten, van 21 tot 24 mei. Meer informatie op www.ddw.org.

Prof. Dr. Séverine Vermeire, hoofdonderzoeker van de FITZROY studie, presenteerde de resultaten van deze in 174 patiënten gehouden studie, oorspronkelijk gerapporteerd in december 2015. De studie heeft het primaire eindpunt van klinische remissie behaald: het percentage patiënten dat een Crohn’s Disease Activity Index (CDAI) score van minder dan 150 behaalde, was statistisch beduidend hoger bij patiënten behandeld met filgotinib vergeleken met patiënten op placebo.

De mondelinge presentatie “Filgotinib (GLPG0634), an oral JAK1 selective inhibitor, induces clinical remission in patients with moderate-to-severe Crohn’s disease: results from the Phase 2 FITZROY study interim analysis,” heeft vandaag plaatsgevonden, tijdens de Clinical science late-breaking abstracts plenaire sessie, abstract #2488299.

Tijdens deze Fase 2 studie heeft filgotinib verbetering laten zien in de kwaliteit van leven (IBDQ). De mate van behandeling gerelateerde negatieve bijwerkingen was gelijk tussen filgotinib- en placebo-gebruikers. De resultaten ondersteunen verdere ontwikkeling van filgotinib in ontstekingsziekten van de darmen (IBD).

Galapagos presenteerde ook een poster getiteld “The JAK1-selective inhibitor, filgotinib, reverses the disease signature of colon mucosa in experimental colitis.” De auteurs rapporteerden dat filgotinib de veranderingen gezien in slijmvlies genexpressie, veroorzaakt door dikkedarmontsteking, voorkomt en dat verschillende van deze genen ook veranderingen laten zien in menselijk IBD. Deze poster werd gepresenteerd in de sessie “Cytokines, Signaling and Receptors” op 21 mei, abstract #2442351, poster #Sa1844.

Volgens de regels van DDW is Galapagos is niet bevoegd de presentatie en poster te verspreiden; wilt u een exemplaar ontvangen, neem dan contact op met de DDW organisatie (www.ddw.org). Galapagos heeft de bovenstaande wetenschappelijke sessies niet financieel ondersteund en de inhoud op geen enkele wijze beïnvloed. Het onderzoek waarop deze wetenschappelijke sessies zijn gebaseerd, is wel ondersteund door Galapagos.

Galapagos en Gilead hebben een wereldwijde samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling en commercialisatie van filgotinib in ontstekingsziekten, deze is in werking getreden op 19 januari 2016. Volgens de overeenkomst zullen de bedrijven samenwerken aan de wereldwijde ontwikkeling van filgotinib, om te beginnen met de Fase 3 studie in reumatoïde artritis en ziekte van Crohn, en een Fase 2 studie in colitis ulcerosa.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 2, Fase 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 440 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contacten

Investeerders Media:
Elizabeth Goodwin Evelyn Fox
VP IR & Corporate
Communications
+1 781 460 1784

 
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com
Paul van der Horst
Director IR & Business
Development
+31 6 53 725 199
 

 
ir@glpg.com  


Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verklaringen in verband met het beloftevol karakter van de resultaten met filgotinib, de mogelijke implicaties van deze resultaten voor het toekomstige risico-batenprofiel van filgotinib en de timing van toekomstige Fase 3 studies met filgotinib. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Galapagos wijst er in het bijzonder op dat de positieve interim resultaten van de FITZROY Fase 2 studie met filgotinib in de ziekte van Crohn geen garanties inhouden voor toekomstige resultaten. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit de klinische onderzoeksprogramma’s van Galapagosin reumatoïde artritis, de ziekte van Crohn en/of colitis ulcerosa de registratie of verdere ontwikkeling van filgotinib niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (met inbegrip van haar samenwerkingspartner voor filgotinib, Gilead), en de inschatting van het commercieel potentieel van Galapagos’ productkandidaten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F zoals ingediend bij de SEC en daaropvolgende documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen al te groot vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen aan enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.[1] De naam, logo en acronym van Digestive Disease Week® zijn exclusief eigendom en handelsmerk van DDW LLC.