Eerste patiënt gedoseerd met GLPG3667 in fase 1b-studie bij patiënten met psoriasis

Mechelen, België; 9 november 2020, 22.01 CET – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt de dosering aan van de eerste psoriasispatiënt in de fase 1b-studie met GLPG3667.

GLPG3667 is een kandidaatmedicijn met een nog niet bekendgemaakt werkingsmechanisme in ontwikkeling voor ontstekings- en auto-immuunziekten. Gebaseerd op een initiële studie met gezonde vrijwilligers heeft GLPG3667 de criteria behaald om verder bestudeerd te worden in patiënten.

Deze fase 1b-studie is een dubbelblinde, placebogecontroleerde multicenter studie waarbij de veiligheid, verdraagzaamheid, werkzaamheid en de medicijneigenschappen van GLPG3667 wordt geëvalueerd. Een dagelijks orale dosis van GLPG3667 in twee doseringen of een placebo wordt onderzocht gedurende 4 weken bij 30 patiënten met matige tot ernstige psoriasis. Het primaire eindpunt zal het verschil ten opzichte van de baseline zijn in de Psoriasis Area Severity Index (PASI) score na 4 weken. Inmiddels werd de eerste patiënt gedoseerd. De rekrutering zal plaatsvinden in Europa.

Afhankelijk van de succesvolle afronding van de fase 1b-studie in psoriasis verwachten we in de tweede helft van 2021 meerdere doseringen van GLPG3667 te onderzoeken in fase 2-studies in artritis psoriatica en colitis ulcerosa.

“We gaan door met nieuwe werkingsmechanismen in ontstekingsziekten binnen onze strategie om verbeterde therapieën naar patiënten te brengen. We kijken ernaar uit om onze uitgebreide klinische ervaring in ontstekingsziekten toe te passen in deze nieuwe aanpak met GLPG3667. De studie in psoriasis en de biomarkerinformatie die ermee verzameld wordt, kunnen de weg vrijmaken voor grotere studies in artritis psoriatica en andere indicaties,” zei Dr. Piet Wigerinck, Chief Scientific Officer bij Galapagos.

GLPG3667 is een kandidaatgeneesmiddel en niet goedgekeurd door toezichthoudende instanties. Zijn werkzaam- en veiligheid zijn nog niet vastgesteld.

Over onze early stage pijplijn in ontstekingsziekten
Galapagos blijft innoveren op het gebied van ontstekingsziekten met verschillende, afzonderlijke werkingmechanismen om patiënten nieuwe therapeutische opties te kunnen aanbieden. GLPG3667, momenteel in fase 1-studies, is een oraal molecuul met een niet bekendgemaakt werkingsmechanisme.

Voor meer informatie over onze vroege klinische programma’s: www.glpg.com/other-programs
Voor meer informatie over de studies met GLPG3667 in psoriasis (NCT04594928): www.clinicaltrials.gov

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Verschillende geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma’s tot en met fase 3-studies over ontstekingsziekten, fibrose, en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.

Contacten

Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP Investor Relations
+1 781 460 1784

Sofie Van Gijsel
Senior Director Investor Relations
+32 485 191415
ir@glpg.com

Media:
Carmen Vroonen
Global Head Communications & Public Affairs
+32 473 824 874

Anna Gibbins
Senior Director Therapeutic Areas Communications
+44 7717 801900
communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaring

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals aangepast, die onderhevig zijn aan risico’s, onzekerheden en andere factoren, die ertoe kunnen leiden dat werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten waarnaar in de toekomstgerichte verklaringen wordt verwezen, en daarom mag de lezer er niet overdreven op vertrouwen. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, de risico’s dat bestaande en toekomstige klinische studies met GLPG3667 in hun geheel niet of niet binnen de verwachte timing voltooid zullen worden, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit huidige en toekomstige klinische onderzoeksprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van GLPG3667 niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden, dat Galapagos er niet in zou slagen om haar strategische ambitie waar te maken om therapieën met verschillende werkingsmechanismen naar patiënten te brengen met ontstekingsziekten, en dat Galapagos’ verwachtingen betreffende het GLPG3667 ontwikkelingsprogramma en Galapagos’ inschattingen betreffende het commercieel potentieel van GLPG3667 onjuist kunnen zijn, en de risico’s en onzekerheden die geïdentificeerd zijn in ons jaarverslag op formulier 20-F voor het jaar dat eindigde op 31 december 2019 en de documenten die we daarna hebben ingediend bij de SEC. Alle verklaringen behalve verklaringen van historische feiten, zijn verklaringen die als toekomstgerichte verklaringen kunnen worden beschouwd. De toekomstgerichte verklaringen hierin vervat zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management en gelden alleen op de datum van publicatie van dit bericht. Galapagos verbindt zich niet tot het bijwerken of openbaar maken van herzieningen van toekomstgerichte verklaringen om nieuwe informatie of latere gebeurtenissen, omstandigheden of veranderingen in verwachtingen weer te geven.

 

 

Bijlage