Hier vindt u informatie die belangrijk is voor het veilig gebruik van Jyseleca®, zoals de goedgekeurde versie van de Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC), de bijsluiter van Jyseleca® en de patiëntenwaarschuwingskaart. In overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zijn er additionele risico minimalisatie materialen (RMM) opgesteld. Deze materialen bevatten aanbevelingen om belangrijke risico’s van Jyseleca® 100 mg en
200 mg
 te beperken of te voorkomen. U kunt deze materialen hieronder bekijken en downloaden.

U kunt extra materiaal en  informatie opvragen bij Galapagos via medicalinfo@glpg.com. Telefonisch contact opnemen kan via 00800 7878 1345.

Bijwerkingen

Bijwerkingen kunt u hier melden. U kan er ook terecht voor een klacht rond productkwaliteit.

Vragen

Indien u medische vrage heeft over geneesmiddelen van Galapagos, kan u mailen naar medicalinfo@glpg.com of bellen naar 00800 7878 1345 (gratis EU nummer).

Informatie voor professionals

Bent u een healthcare professional? Dan kunt u terecht op ons portaal voor professionals en onze productwebsite.