Baker Brothers geeft kennis van deelneming van 4,99% in Galapagos

Mechelen, België; 24 april 2014 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) heeft een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van Baker Brother Life Sciences L.P., 667 L.P., en 14159 L.P. te samen, van 4,99% van de uitstaande Galapagos aandelen.

Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving[1] heeft Galapagos op 18 april 2014 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van Baker Brother Life Sciences L.P. dat Baker Brothers Life Sciences L.P., 667 L.P. en 14159 L.P. te samen 1.503.314 Galapagos aandelen hebben.  Dit vertegenwoordigt 4,99% van de 30.098.837 momenteel uitstaande Galapagos aandelen en is een afname ten opzichte van de 1.722.066 aandelen die Baker Brothers Life Sciences L.P., 667 L.P., en 14159 L.P. voorheen hadden, zoals aangemeld op 10 juli 2012.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft een grote pijplijn met vijf Fase 2 (twee geleid door GSK), één Fase 1, zes preklinische, en meer dan 20 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekingsziekten, antibiotica, metabole ziekten, en andere indicaties.  Op het gebied van ontstekingsziekten zijn AbbVie en Galapagos een wereldwijde samenwerking aangegaan waarbij AbbVie verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling en commercialisatie van GLPG0634 na Fase 2B.  GLPG0634 is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten.  Dit programma is momenteel in klinische Fase 2B studie voor reuma en in Fase 2 voor de ziekte van Crohn.  De selectieve JAK1 remmer GSK2586184 (voorheen GLPG0778, aan GlaxoSmithKline in licentie gegeven in 2012) heeft het primair eindpunt behaald in een Fase 2 psoriasis studie en is op dit ogenblik in een Fase 1/2 studie voor colitis ulcerosa.  GLPG0974 is de eerste FFA2-remmer die klinisch geëvalueerd wordt voor de behandeling van IBD; dit programma is momenteel in een Proof-of-Concept Fase 2 studie.  GLPG1205 is een nieuw medicijn gericht op ontstekingsziekten en is klaar met Fase 1.  AbbVie en Galapagos zijn een samenwerking aangegaan in taaislijmziekte waarin ze samen orale medicijnen zullen ontwikkelen en commercialiseren.  Deze medicijnen zullen twee mutaties in het CFTR gen aanpakken, de G551D en F508del mutatie.  Potentiator GLPG1837 is in het preklinische stadium.  Galapagos heeft 400 medewerkers die werken in het hoofdkwartier in Mechelen, België, en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer informatie kunt u vinden op www.glpg.com

CONTACT

Elizabeth Goodwin, Head of Corporate Communications & Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.[1]    Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.