Galapagos presenteert financiële resultaten 2008 en voorziet sterke groei in 2009

 • Totale omzet €77,0 miljoen (+17%)
 • R&D omzet €31,5 miljoen (+38%) voornamelijk door succesbetalingen uit allianties
 • BioFocus DPI: winst van €3,4 miljoen uit normale bedrijfsvoering
 • Netto verlies van de Groep teruggebracht met 33% naar €14,6 miljoen
 • Eindejaar kaspositie €27,3 miljoen
 • Verdere sterke groei verwacht in 2009:
  • omzet €100 miljoen, eindejaar kaspositie €20 miljoen, stijging winst BioFocus DPI
  • drie programma’s in de kliniek, inclusief first-in-class reuma medicijn
 
Klik hier om toegang te krijgen tot de audio-webcast presentatie om 10.00 uur, inbelnummer +32 2290 1791
 
 
Mechelen, België; 6 maart 2009 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) maakt haar financiële resultaten over 2008 bekend en geeft toelichting bij haar strategie.
 
Galapagos heeft haar financiële doelstellingen gehaald in 2008.  De omzet van de Groep voor 2008 bedroeg €77,0 miljoen, geheel volgens verwachting en ondanks een negatief wisselkoerseffect van €3 miljoen.  De omzet van de R&D divisie steeg naar een record van €31,5 miljoen.  De BioFocus DPI divisie wist het verlies van 2007 in 2008 om te buigen naar een winst uit normale bedrijfsvoering van €3,4 miljoen.  Het netto verlies van de Groep verminderde met 33% tot €14,6 miljoen.  Galapagos breidde haar R&D portfolio uit en bracht een aantal programma’s dichter bij de kliniek.  Het jaar werd afgesloten met een kaspositie van €27,3 miljoen, beter dan verwacht.  De combinatie van resultaten in R&D met de inkomsten van de service divisie zal Galapagos in 2009 in de top van de Europese biotech positioneren.  Inkomsten van €100 miljoen gecombineerd met strikt kosten management zullen de cash burn naar verwachting beperken tot €7 miljoen.
 
De doelstelling van Galapagos is om baanbrekende medicijnen te ontwikkelen op basis van nieuwe startpunten die het resultaat zijn van haar veelzijdige target discovery technologie.  Deze kerntechnologie maakt gebruik van menselijke cellen om eiwitten (“targets”) die verantwoordelijk zijn voor bepaalde ziektes te identificeren en hun rol te valideren.  Vervolgens beoogt Galapagos nieuwe medicijnen te ontwikkelen die werken op deze targets.  Als dit succesvol verloopt, kunnen deze medicijnen voor een ware doorbraak zorgen, vooral omdat er voor een aantal belangrijkste ziektegebieden op dit moment nog geen medicijnen bestaan die direct op de ziekte ingrijpen.  Galapagos financiert haar R&D programma’s voornamelijk met de inkomsten uit haar strategische allianties met farmaceutische bedrijven alsmede met de winst van haar BioFocus DPI divisie.
 
In 2008 heeft Galapagos de waarde van haar target discovery technologie verder weten uit te bouwen.  Er werd een alliantie met Merck getekend voor het vinden van nieuwe targets en het ontwikkelen van first-in-class moleculen voor stofwisselingsziekten.  Bovendien bewees Galapagos begin 2009 opnieuw de kwaliteit van haar nieuwe targets met een baanbrekende publicatie over de ziekte van Alzheimer in Science.  In haar reuma programma is Galapagos klaar om een klinische studie in de mens te starten met haar first-in-class kandidaat medicijn gebaseerd op haar eigen target GT418. 
 
Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos, geeft als commentaar: “Galapagos leverde prima resultaten in 2008.  Hiermee is de basis gelegd voor een solide groei in 2009.  Galapagos heeft bewezen dat zij het beste target discovery platform in de farmaceutische wereld heeft.  De innovatie uit de drug discovery programma’s van Galapagos komen op een moment dat nieuwe, baanbrekende medicijnen hard nodig zijn.”


 
Kerngetallen 2008 (geconsolideerd)
(€ miljoenen, met uitzondering van het netto verlies per aandeel)
 
31 december 2008
31 december 2007
31 december 2006
Omzet
77,0
65,9
35,2
Verkoopkosten
-27,8
-30,1
-19,6
Bedrijfsresultaat
49,2
35,8
15,6
Andere inkomsten
0,8
1,5
3,0
R&D kosten
-38,7
-30,6
-15,9
Algemeen & administratie
-21,1
-19,4
-12,0
Sales & marketing
-2,3
-2,5
-1,9
Kosten voor herstructurering en bijzondere waardeverminderingen
-3,1
-6,6
-0,6
Operationeel resultaat
-15,2
-21,8
-11,8
Netto verlies voor de periode
-14,6
-21,9
-11,3
Nettoverlies per aandeel
-0,69
-1,06
-0,84
 
 
 
 
Liquide middelen
27,3
49,3
51,5
 
(Zie link naar financiële tabellen onderaan in dit bericht)
 
Financiële informatie
 
Omzet
Galapagos’ inkomsten voor 2008 zijn met 17% gegroeid tot €77,0 miljoen (2007: €65,9 miljoen).  Ondanks een negatief wisselkoerseffect van ongeveer €3 miljoen en het afstoten van de vestigingen in Londen en San Diego, werd €56,4 miljoen (+16%) aan inkomsten gegenereerd door BioFocus DPI, inclusief €10,9 miljoen intercompany inkomsten die in de consolidatie zijn geëlimineerd.  Externe inkomsten groeiden met 15%, exclusief de impact van de negatieve wisselkoers en zonder de effecten van beëindigde activiteiten.  De R&D divisie zag een toename van haar inkomsten met 38% tot €31,5 miljoen, hoofdzakelijk dankzij succesbetalingen uit haar strategische allianties.
 
Resultaten
Het netto verlies van de Groep voor geheel 2008 bedroeg €14,6 miljoen, of €0,69 per aandeel, een verbetering van 33% vergeleken met €21,9 miljoen, of €1,06 per aandeel in 2007.  De kosten voor R&D stegen van €30,6 miljoen naar €38,7 miljoen.  Vóór de eliminatie van de intercompany marges waren de kosten van R&D €42,3 miljoen.  Dit bedrag was lager dan het verwachte €50 miljoen, als gevolg van het feit dat er minder personeel en outsourcing nodig was, zonder dat dit echter een invloed had op het behalen van de geplande mijlpalen.  De €5,1 miljoen financiële kosten omvatten een bedrag van €2 miljoen als afwaardering van een CDO en €2,4 miljoen aan niet gerealiseerde wisselkoers verliezen.  BioFocus DPI rapporteerde een positief segmentresultaat uit normale bedrijfsvoering van €3,4 miljoen vergeleken met een segmentverlies van €3,9 miljoen in 2007.  Het substantieel betere resultaat van de service afdeling werd vooral bereikt door betere bruto marges en het afstoten van verlieslijdende activiteiten.  Alle business lijnen van de service divisie zijn nu winstgevend.  Een eenmalige kost van €2,6 miljoen werd geboekt als gevolg van de verkoop van het BioFocus DPI  activiteit in San Diego.  Algemene en administratieve kosten bedroegen €21,1 miljoen, 27% van de inkomsten (2007: 29%).  Het netto resultaat van de Groep werd ook positief beïnvloed door een belasting bate van €4,1 miljoen die verband hield met de activiteiten in Parijs.  
 
Kasstroom en liquide middelen
Galapagos’ liquide middelen en kasequivalenten bedroegen €27,3 miljoen per 31 december 2008, in vergelijking met €49,3 miljoen aan het eind van 2007.  Betalingen door Galapagos’ alliantiepartners Janssen Pharmaceutica, GSK, Lilly en Merck zorgden voor een sterke kasstroom in de tweede helft van het jaar.
 
Overzicht van de activiteiten
 
R&D divisie
 •  €24 miljoen aan succesbetalingen in allianties met GSK, Lilly en Janssen Pharmaceutica
 •  Uitbreiding van de allianties met GSK voor infectieziektes en artrose
 •  Strategische alliantie met Merck voor diabetes en obesitas
 •  Strategische alliantie met MorphoSys om antilichamen in bot- en gewrichtsziekten te ontwikkelen
 •  In-licentiëren van Nanocort®  en voltooien van Fase I/II onderzoek
 •  Progressie naar Fase I onderzoek in bot metastase en reuma programma’s
 •  Selectie van preklinische kandidaat medicijnen voor artrose en cachexia
 •  Indiening van 26 octrooiaanvragen voor toepassingen van nieuwe targets en compounds
 •  Toekenning van octrooi in de VS op GPR3, een nieuw target op gebied van de ziekte van Alzheimer, en publicatie in Science
 •  
  BioFocus DPI service divisie
 •  BioFocus DPI service divisie weer winstgevend
 •  Verlenging van langlopende service overeenkomsten met Amgen, Lilly en Merck-Serono
 •  Diverse overeenkomsten met nieuwe partners getekend
 •  Overname van structure-based geneesmiddelenonderzoek van Sareum
 •  Verkoop van de activiteiten in San Diego aan ChemVentures
 •  Uit-licentiëring van databases voor medicijnonderzoek aan EMBL
 •  Uitoefening door Boehringer Ingelheim van een optie op medicijntargets op gebied van auto-immuunziekten
 •  
  Algemeen
 •  Benoeming van William Garth Rapeport als lid van de Raad van Commissarissen van Galapagos
 •  Benoeming van Piet Wigerinck tot Senior VP Development
 •  Private herplaatsing van 16% van de uitstaande aandelen van Galapagos
 •  Opheffing van de AiM notering in London en lancering van een ADR-1 notering in de VS
 •  
  Vooruitzichten 2009
  Op basis van  de Galapagos allianties en het orderboek van BioFocus DPI, geeft het management vertrouwen om voor 2009 een inkomstenverwachting af te geven van €100 miljoen en een eindejaar kaspositie van €20 miljoen te voorzien.  Naar verwachting zal BioFocus DPI in 2009 een verhoogde bijdrage leveren aan het resultaat van de Groep.  Galapagos gaat ervan uit dat in 2009 drie klinische studies opgestart zullen worden, inclusief voor haar first-in-class kandidaat medicijn voor reuma (gebaseerd op target GT418).
   
  Jaarlijks Financieel Verslag 2008
  Op dit moment is Galapagos haar jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2008 aan het afronden.  De bedrijfsrevisor heeft bevestigd dat de audit-controle, die vrijwel klaar is, geen correcties heeft opgeleverd die zouden moeten worden doorgevoerd in de financiële informatie in dit persbericht.  Als er toch nog correcties zouden komen tijdens de afrondingsfase van de controle, dan zal een aanvullend persbericht worden uitgebracht.  Galapagos gaat ervan uit dat het volledige geauditeerde Jaarlijks Financieel Verslag over 2008 vóór eind april 2009 gepubliceerd zal worden.
   
  Teleconferentie en webcast presentatie
  Galapagos zal vandaag om 10.00 uur een voor ieder toegankelijke teleconferentie houden.  Deze teleconferentie wordt ook via audio-webcast uitgezonden.  Voor deelname aan de teleconferentie kunt u +32 2290 1791 bellen, minimaal tien minuten voor aanvang.  Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen.  Klik hier om toegang te krijgen tot de audio-webcast presentatie.  De presentatie zal onmiddellijk na de uitzending beschikbaar zijn om nogmaals te beluisteren.
   
  Financiële kalender
  15 mei 2009                  Business update eerste kwartaal 2009
  2 juni 2009                    Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering
  7 augustus 2009             Resultaten eerste halfjaar 2009
  13 november 2009         Business update derde kwartaal 2009
  5 maart 2010                 Presentatie jaarcijfers 2009
   
  Over Galapagos
  Galapagos (Euronext GLPG; OTC: GLPYY) is een biotechnologiebedrijf dat zich met op kleine moleculen toegespitste onderzoeksprogramma’s richt op het ontwikkelen van nieuwe medicijnen tegen bot- en gewrichtsziekten, bot metastase, cachexia, anti infectieziekten en metabolische ziekten.  De onderneming heeft risicodragende allianties gesloten met GSK, Janssen Pharmaceutica, Eli Lilly en Merck.  Door middel van een alliantie met MorphoSys, ontwikkelt Galapagos ook antilichaamtherapieën tegen bot- en gewrichtsziekten.  Galapagos’ servicedivisie BioFocus DPI levert de farma- en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten in het hele spectrum tussen targets en kandidaat-medicijnen.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Galapagos heeft 480 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com.
   
   
  CONTACT
  Galapagos NV
  Onno van de Stolpe, CEO
  Tel: +31 6 290 980 28
   
   
  Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.