Een ongewenst voorval melden

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken. De meeste worden vastgesteld in de klinische onderzoeksstadia en zijn te vinden in de bijsluiter van een geneesmiddel. Ondanks het uitgebreide klinisch onderzoek en de vele beoordelingsfasen worden niet altijd alle bijwerkingen ontdekt. Er kunnen onbekende bijwerkingen optreden wanneer een geneesmiddel vaker wordt gebruikt, over een langere periode en door een grote patiëntenpopulatie. In de gezondheidszorg noemen we dat ‘ongewenste voorvallen’.

Het melden van ongewenste voorvallen is van vitaal belang voor de veiligheid van alle patiënten, zelfs als het niet zeker is of ze verband houden met het gebruik van het geneesmiddel. Deze meldingen helpen de producent van een geneesmiddel om de oorzaak van dergelijke effecten te begrijpen en efficiënt te reageren indien nodig.

Galapagos verzamelt en beoordeelt dagelijks de veiligheidsinformatie uit klinische studies en postmarketingactiviteiten. De ontvangen informatie wordt voortdurend geëvalueerd om zo steeds toezicht te houden op de veiligheid van onze producten.

Als u een ongewenste bijwerking heeft ervaren gerelateerd aan Jyseleca®, of u van een ongewenst voorval afweet, meld dit dan zo snel mogelijk door ons Drug Safety Team te mailen op DrugSafety.Benelux@glpg.com. U ontvangt een automatisch antwoord waarin uw melding wordt bevestigd.

Meld een ongewenst voorval

 

Medische vragen

Contact via e-mail:
Voor medische informatie met betrekking tot Galapagos-producten kunt u contact opnemen met medicalinfo@glpg.com.

Telefonisch contact (vanuit België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland, VK, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken of Oostenrijk):
Voor vragen over medische informatie betreffende Galapagos-producten kunt u bellen naar 00800 7878 1345.

Klacht over productkwaliteit

Als u een klacht heeft over de kwaliteit van onze geneesmiddelen, bel dan naar het gratis EU-nummer
00800 7878 1345.

Hoe behandelen wij uw meldingen en verzoeken?

Wij stellen alles in het werk om uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Galapagos zal de door u verstrekte informatie gebruiken in overeenstemming met de Belgische, Europese en andere relevante privacywetten en -regelgeving. Meer informatie over waarom we uw gegevens gebruiken en over uw rechten met betrekking tot uw gegevens vindt u in onze Privacyverklaring.

Het is mogelijk dat we bepaalde vragen niet kunnen beantwoorden door gedragscodes of reglementeringen. We raden u in elk geval aan om altijd contact op te nemen met uw behandelend arts en/of apotheker voor vragen of bezorgdheden over uw gezondheid en behandeling.

Nadat u contact met ons hebt opgenomen, kan het Global Patient Safety-team van onze partner Gilead Sciences u proberen te bereiken, ook al hebt u aanvankelijk contact opgenomen met Galapagos. Zij zullen altijd communiceren via een officieel Gilead-e-mailadres eindigend op @gilead.com.