Shareholders' Meetings

Extraordinary Shareholders' Meeting | 19 May 2014

Galapagos convenes its Extraordinary Shareholders’ Meeting at its registered office in Mechelen, Belgium, on Monday 19 May 2014, commencing at 2:00 p.m. (CET).  The agenda, proposed resolutions and other documents relating to this Meeting can be found below:

pdf_icon_small.jpg Minutes
pdf_icon_small.jpg Convening notice
pdf_icon_small.jpg Proxy form
pdf_icon_small.jpg Attendance notification form
pdf_icon_small.jpg Special report of the Board of Directors pursuant to Section 604 BCC
pdf_icon_small.jpg Number of shares and voting rights

 

Buitengewone Algemene Vergadering | 19 mei 2014

Galapagos nodigt uit tot haar Buitengewone Algemene Vergadering die zal worden gehouden op maandag 19 mei 2014 om 14:00 uur (Belgische tijd) op de zetel van de Vennootschap te Mechelen, België.  De agenda, voorstellen van besluit en andere documenten met betrekking tot deze Vergadering zijn hieronder terug te vinden: 

pdf_icon_small.jpg Notulen
pdf_icon_small.jpg Oproeping
pdf_icon_small.jpg Volmachtformulier
pdf_icon_small.jpg Deelnameformulier
pdf_icon_small.jpg Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig art. 604 W. Venn.
pdf_icon_small.jpg Aantal aandelen en stemrechten

* * *


Annual and Extraordinary Shareholders' Meetings | 29 April 2014

pdf_icon_small.jpg Minutes Annual Shareholders' Meeting
pdf_icon_small.jpg Minutes Extraordinary Shareholders' Meeting
pdf_icon_small.jpg Convening notice
pdf_icon_small.jpg Proxy forms
pdf_icon_small.jpg Attendance notification form
pdf_icon_small.jpg Annual Report 2013
pdf_icon_small.jpg Non-consolidated financial statements per 31 December 2013 (Dutch only)
pdf_icon_small.jpg Auditor's report on the non-consolidated financial statements per 31 December 2013
pdf_icon_small.jpg Special report of the Board of Directors pursuant to section 604 BCC
pdf_icon_small.jpg Number of shares and voting rights

 

Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen | 29 april 2014

pdf_icon_small.jpg Notulen Gewone Algemene Vergadering
pdf_icon_small.jpg Notulen Buitengewone Algemene Vergadering
pdf_icon_small.jpg Oproeping
pdf_icon_small.jpg Volmachtformulieren
pdf_icon_small.jpg Deelnameformulier
pdf_icon_small.jpg Jaarverslag 2013
pdf_icon_small.jpg Enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2013
pdf_icon_small.jpg Commissarisverslag m.b.t. de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2013
pdf_icon_small.jpg Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig art. 604 W. Venn.
pdf_icon_small.jpg Aantal aandelen en stemrechten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright 2015 Galapagos NV | Disclaimer | General Purchase Terms 

 
Test