Shareholders' Meetings

Annual Shareholders' Meeting | 28 April 2015

Galapagos convenes its Annual Shareholders’ Meeting to be held at its registered office in Mechelen, Belgium, on Tuesday 28 April 2015 at 2:00 p.m. (CET).  The agenda, proposed resolutions and other documents relating to this Shareholders' Meeting can be found below:

pdf_icon_small.jpg Minutes
pdf_icon_small.jpg Convening notice
pdf_icon_small.jpg Proxy form
pdf_icon_small.jpg Attendance notification form
pdf_icon_small.jpg Annual Report 2014 - Click here for the online version
pdf_icon_small.jpg Non-consolidated financial statements per 31 December 2014 (Dutch only)
pdf_icon_small.jpg Auditor's report on the non-consolidated financial statements per 31 December 2014
pdf_icon_small.jpg Number of shares and voting rights

 

Gewone Algemene Vergadering | 28 april 2015

Galapagos nodigt uit tot haar Gewone Algemene Vergadering die zal worden gehouden op dinsdag 28 april 2015 om 14:00 uur (Belgische tijd) op de zetel van de Vennootschap te Mechelen, België.  De agenda, voorstellen van besluit en andere documenten met betrekking tot deze Algemene Vergadering zijn hieronder terug te vinden: 

pdf_icon_small.jpg Notulen
pdf_icon_small.jpg Oproeping
pdf_icon_small.jpg Volmachtformulier
pdf_icon_small.jpg Deelnameformulier
pdf_icon_small.jpg Jaarverslag 2014 - Klik hier voor een online versie
pdf_icon_small.jpg Enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2014
pdf_icon_small.jpg Commissarisverslag m.b.t. de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2014
pdf_icon_small.jpg Aantal aandelen en stemrechten

 

© Copyright 2015 Galapagos NV | Disclaimer | General Purchase Terms 

 
Test